JAPTI ima za tuje neposredne investicije na voljo več sredstev

JAPTI ima za tuje neposredne investicije na voljo več sredstev

JAPTI ima za tuje neposredne investicije na voljo več sredstev

06. 11. 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobrilo povišanje vrednosti Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) je odobrilo povišanje vrednosti Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji, ki ga izvaja Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Odziv na razpis je bil večji, kot so bila prvotno predvidena razpisana sredstva. In ker je bil pokazan velik interes za tuje neposredne investicije, je ministrstvo zagotovilo dodatna sredstva za njihovo podporo. Vrednost razpisa je povišana na 6.230.000 evrov, s tem pa bo omogočeno sofinanciranje vseh investicijskih projektov, ki so bili na javnem razpisu pozitivno ocenjeni.

Gre za 15 investicijskih projektov, od tega gre pri šestih projektih za prvi vstop tujega investitorja na slovenski trg. Skupna vrednost investicijskih projektov znaša 36,5 milijona evrov, projekti pa bodo najkasneje v treh letih od zaključka investicije ustvarili 507 novih delovnih mest.

Spodbujanje tujih neposrednih investicij (TNI) je ena ključnih prednostnih nalog MGRT. TNI so še posebej pomembne v trenutni gospodarski situaciji, saj prispevajo k večji gospodarski rasti, zagotavljajo nova delovna mesta, prispevajo k prenosu znanja in tehnologij, skladnejšemu regionalnemu razvoju in povečanju sinergijskih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.

V letu 2012 je za spodbujanje TNI namenjenih dobrih 11,5 milijonov evrov. Kot že v preteklih letih tudi v letu 2012 MGRT financira Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji. Skupna vrednost javnega razpisa, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 29. 6. 2012, je znašala 4.428.743 evrov, s spremembo višine razpisanih sredstev, ki bo danes objavljena v Uradnem listu RS, pa bo vrednost povišana na 6.230.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije. Na razpis so se lahko prijavili tuji investitorji, prejemniki spodbud pa bodo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, v katerih imajo tuji investitorji neposredno najmanj 10-odstotni delež. Prijavitelji so lahko kandidirali na razpisu z investicijskimi projekti v predelovalni dejavnosti; storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo in v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pogoj je bil tudi odprtje najmanj 25 (predelovalna industrija), 10 (storitvene dejavnosti) oziroma 5 (razvojno-raziskovalne dejavnosti) novih delovnih mest.

Na javni razpis se je prijavilo skupno 24 investicijskih projektov. 15 investicijskih projektov je izpolnjevalo pogoje in v postopku ocenjevanja doseglo minimalni prag, 60 točk.

Od 15 investicijskih projektov bodo 3 projekti realizirani v razvojno-raziskovalni dejavnosti, 1 projekt v storitveni dejavnosti, 11 projektov pa v predelovalni dejavnosti. Geografsko so projekti razpršeni po celotnem ozemlju Slovenije. Štirje projekti bodo realiziranih v Podravski regiji, trije v Pomurski, v Osrednjeslovenski in Obalno kraški regiji bosta realizirana po dva projekta, po en projekt pa v Savinjski, Jugovzhodni, Spodnjeposavski in Notranjsko-kraški regiji.

Nazaj