Izvozno okno - odličen vir informacij za slovenske izvoznike

Izvozno okno - odličen vir informacij za slovenske izvoznike

Izvozno okno - odličen vir informacij za slovenske izvoznike

14. 03. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto brezplačnih storitev, pod njenim okriljem pa deluje tudi osrednji slovenski spletni portal za izvoznike: www.izvoznookno.si.

Vir in informacije: http://svetkapitala.delo.si/, 7. 11. 2016, Avtor: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Splet informacij in priložnosti za izvoznike

Svet ponuja ogromno priložnosti za slovenske podjetnike, ki se morajo zaradi majhnosti slovenskega trga spogledovati tudi s tujino. Premišljen in načrtovan nastop na tujih trgih poveča uspešnost poslovanja podjetja v mednarodnem okolju in zmanjšuje možnost napak in nepredvidenih stroškov.

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto brezplačnih storitev, pod njenim okriljem pa deluje tudi osrednji slovenski spletni portal za izvoznike: www.izvoznookno.si.

Izvozno okno predstavlja osnovni informacijski in komunikacijski kanal za vse storitve, ki jih SPIRIT Slovenija ponuja slovenskim izvoznikom. Na njem lahko podjetja dobite informacije o poslovanju na 53 izvoznih trgih: kakšna je struktura gospodarstva, zunanja trgovina, katera slovenska podjetja so na posameznih trgih že prisotna in kakšna je bilateralna menjava, pa tudi informacije o  organizacijskih oblikah družb, prodajnih kanalih, dajatvah, konkretnih izvoznih poslovnih priložnostih na posameznih trgih in podobno. Za nasvet o poslovanju v tujini se lahko obrnete tudi na mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in ekonomske svetovalce, ki delujejo na veleposlaništvih RS v tujini.

Informacije s področja mednarodnega trgovanja zajemajo pravne in finančne vidike mednarodnega trgovanja, pomen zaščite intelektualne lastnine, carine, poreklo blaga, trgovinske sporazume in ukrepe trgovinske politike.

Na voljo je tudi pregled dogajanja, največjih konkurentov, načinov vstopa in globalnih trendov v nekaterih najpomembnejših izvoznih panogah Slovenije v svetu, in sicer v: informacijsko-komunikacijski tehnologiji, energetiki in obnovljivih virih energije, avtomobilski industriji, transportu, turizmu, ekoloških živilih, elektroniki in lesni industriji.

Raziskava tržišč je osnova za uspešno mednarodno poslovanje. Za identifikacijo pravih tržišč sta vam na portalu na voljo dve brezplačni orodji: model za pomoč pri iskanju ustreznih tujih trgov in tržno-analitska baze podatkov MAT (Market Analysis Tools) s katerima na podlagi kriterijev določite tiste, ki za vaše poslovanje predstavljajo največji potencial. Konkretne napotke za pripravo tržne raziskave najdete v priročniku za uspešno izvedbo tržne raziskave, v kolikšni meri je vaše podjetje že pripravljeno na izvoz pa lahko preverite s testom izvoznih možnosti, ki vam poda tudi nekaj splošnih usmeritev za izboljšanje izvoznih možnosti.

Med najbolj iskanimi vsebinami na Izvoznem oknu so konkretne izvozne poslovne priložnosti, ki jih iz tujih trgov posredujejo ekonomski svetovalci z veleposlaništev Republike Slovenije v tujini in mreža slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki jih sofinancira SPIRIT Slovenija. Poslovne priložnosti je moč iskati po državi, vrsti poslovne priložnosti, npr. povpraševanja, poslovna sodelovanja, razpisi in NATO razpisi ter panogi.

Sicer pa SPIRIT Slovenija ponuja paleto brezplačnih storitev za slovenska mala in srednje velika podjetja, s katerimi želimo podjetjem omogočiti kar najbolj učinkovit način širjenja poslovanja v tujino. Sistematičnega načrtovanja prodora na tuje trge se podjetja lahko naučijo v okviru mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja  (ITM - International Trade Management ), ki velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodnega poslovanja v EU in ga izvajamo že deseto leto. Poleg tega agencija organizira predstavitve slovenskih podjetij v tujini, v obliki gospodarskih delegacij, t. i. dnevov dobaviteljev in skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, ki jih izvaja glede na interes slovenskih podjetij. Podjetjem nudimo tudi finančne spodbude za izvajanje mednarodnih aktivnosti, in sicer preko javnega razpisa sofinanciramo individualne sejemske nastope na mednarodnih sejmih v tujini, pa tudi izdelavo tržnih raziskav na tujih trgih. V pripravi so tudi javni razpisi za sofinanciranje pridobivanje certifikatov kakovosti, potrebnih za mednarodno poslovanje ter sofinanciranja individualne udeležbe na mednarodnih poslovnih forumih in b2b dogodkih. V prihodnjih letih bodo za aktivnosti spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij na voljo tudi evropska finančna sredstva.

Vse to in še več lahko najdete na www.izvoznookno.si. Vabimo vas, da se naročite na brezplačno prejemanje elektronskih obvestil o aktivnostih SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike v rubriki E-info.

Nazaj