Izvedena delavnica za 30 malih in srednje velikih podjetij 1. cikla na temo razvoja in priprave trajnostnih & krožnih izvedbenih projektov

Izvedena delavnica za 30 malih in srednje velikih podjetij 1. cikla na temo razvoja in priprave trajnostnih & krožnih izvedbenih projektov

Julij 2023

Izvedena delavnica za 30 malih in srednje velikih podjetij 1. cikla na temo razvoja in priprave trajnostnih & krožnih izvedbenih projektov

V petek, 14. junija, se je 30 malih in srednje velikih podjetij 1. razpisnega roka udeležilo izobraževalne delavnice o pripravi trajnostnega in krožnega izvedbenega projekta v okviru prijave na Fazo B.

Trenutno so podjetja v zaključni fazi procesa strateške tranformacije poslovanja in priprave dolgoročnih Trajnostnih in krožnih poslovnih strategij. Tokom procesa podjetja načrtujejo tudi izvedbo strateških projektov, z namenom uresničevanja strategij. Prioriteni izvedbeni projekti, bodo osredotočeni k uvedbi trajnostnih in krožnih načel v celoten proces kreiranja vrednosti produktov ali storitev, vključno z dobavnimi in vrednostnimi verigami ter zaključkom življenjskega cikla produktov/storitev. Z dodelanim projektom se bodo podjetja prijavila v Fazo B za pridobitev finančnih sredstev.

Na delavnici, ki je potekala dobri dve uri, so podjetja prejeli detaljna navodila in usmeritve za oblikovanje vsebine svojega projekta. Poudarek je bil na razumevanju namena, ciljev in pričakovanih rezultatov ter še posebej je bila pomemba diskusija na temo razumevanja, postavljanja ključnih kazalnikov učinkov in metodologij izračunov na področju zniževanja vplivov na okolje.

Spletno delavnico je vodila ekipa SPIRIT Slovenija skupaj z ekipo ekspertov, ki vodijo podjetja skozi strateško transformacijo poslovanja.

Vlogo na Fazo B bodo podjetja morala oddati do začetka septembra.