Interaktivni svetovni inženirski forum - iz Slovenije in EU v celi svet

Interaktivni svetovni inženirski forum - iz Slovenije in EU v celi svet

Interaktivni svetovni inženirski forum - iz Slovenije in EU v celi svet

13. 08. 2012

V okviru Svetovnega inženirskega foruma 2012 se bodo srečali inženirji, politiki, raziskovalci, znanstveniki in podjetniki z vsega sveta.

Od 17. do 21. septembra 2012 bo v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in Svetovne federacije inženirskih organizacij (WFEO), pod pokroviteljstvom UNESCA, predsednika RS dr. Danila Türka in Mestne občine Ljubljana ter s podporo Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v Ljubljani potekal World Engineering Forum 2012 z naslovom: »Sustainable Construction for People«. V okviru Svetovnega inženirskega foruma 2012 se bodo srečali inženirji, politiki, raziskovalci, znanstveniki in podjetniki z vsega sveta. Predstavili bodo svoje znanje, mnenja in poglede na enega najpomembnejših izzivov 21. stoletja, na trajnostno projektiranje ter gradnjo stavb in infrastrukture.

Skrb za trajnostno gradnjo ima poleg gospodarskega tudi socialno-kulturni in ekološki pomen, pri čemer se slednji z vse hitrejšimi podnebnimi spremembami in intenzivno rabo neobnovljivih virov primarnih energentov zelo hitro povečuje. Junija letos je zato v Riu de Janeiru v Braziliji potekala konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju. Teme, ki so jih na konferenci obravnavali na visokem, državniškem nivoju, bodo na forumu v Ljubljani obravnavane aplikativno, saj so prav inženirji tisti, ki lahko pomagajo najti ustrezne rešitve za trenutne in prihajajoče izzive, s katerimi se spopada človeštvo. Eminentni govorniki iz 30 držav sveta bodo v okviru naslovne teme Trajnostna gradnja za ljudi na forumu razpravljali o mestih in urbanem okolju, trajnostni infrastrukturi, zelenih stavbah ter obvladovanju tveganja pred naravnimi nesrečami. Bogat strokoven program z navedbami predavateljev in naslovov njihovih predavanj si lahko pogledate tukaj.

Forum se bo sicer odvijal v Sloveniji, vendar pa bo njegova vsebina videna in slišana po vsem svetu tako v živo kot tudi na zahtevo ('on-demand'). Prvič v zgodovini bo namreč 18. in 19. septembra WEF postal tudi Interaktivni svetovni inženirski forum (i-WEF), katerega glavni cilj je prenos predavanj, govorov, intervjujev, predstavitev sponzorjev in virtualnih razstavljalcev, uspešnih svetovnih praks ter vseh ostalih vsebin WEF preko interaktivne televizije.

Ta revolucionarna, trajnostna in uporabniku prijazna multimedijska platforma bo tudi tistim, ki forumu ne bodo mogli fizično prisostvovati, omogočila biti virtualni del tega dogodka. Z i-WEF bomo enostavno premagovali komunikacijske ovire, hitro ustvarjali nova poznanstva in partnerstva ter učinkovito prenašali znanje in uspešne prakse, ki bodo dosegle na tisoče ljudi naenkrat. Virtualni udeleženci bodo lahko v realnem času spremljali prenos predavanj, dostopali do objavljenih spletnih dokumentov ter imeli preko integriranih družbenih medijskih orodij kot je Twitter celo možnost soustvarjati vsebine. Vsebine foruma si bo moč ogledati na skoraj vsakem znanem zaslonu (računalniki, tablice, pametni telefoni …), kar prinaša nepredstavljive prednosti tako s strokovnega kot tudi s poslovnega vidika.

Kljub temu, da bo i-WEF zaživel šele z začetkom septembra 2012, si lahko informacije na i-WEF spletni strani ogledate že danes. Vsebine foruma pa ne bodo le predvajane v živo, pač pa bodo uporabnikom na voljo tudi po dogodku. Vsebine bodo namreč posnete in shranjene v virtualno knjižnico, kjer si jih bo svetovna inženirska javnost ogledovala vse do konca leta.

Nazaj