Garancije bančnih kreditov za gorenjska podjetja

Garancije bančnih kreditov za gorenjska podjetja

Garancije bančnih kreditov za gorenjska podjetja

23. 12. 2015

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC, d.o.o., Kranj) objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju bankami.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC, d.o.o., Kranj) je v Uradnem listu RS (Št. 76, Datum: 9. 10. 2015) objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju bankami.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Gorenjska. Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj