Finančna sredstva za sejemske nastope in druge izvozne aktivnosti podjetij

Finančna sredstva za sejemske nastope in druge izvozne aktivnosti podjetij

Finančna sredstva za sejemske nastope in druge izvozne aktivnosti podjetij

26. 05. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru javnih razpisov slovenskim izvoznikom nudi sofinanciranje različnih poslovnih aktivnosti, s katerimi povečujejo svojo mednarodno konkurenčnost.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 15. 5. 2017, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru javnih razpisov slovenskim izvoznikom nudi sofinanciranje različnih poslovnih aktivnosti, s katerimi povečujejo svojo mednarodno konkurenčnost.

Pridobite mednarodni certifikat

Pridobitev mednarodnih certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov povečuje možnosti za poslovanje s tujimi podjetji. SPIRIT Slovenija mikro, malim in srednjim podjetjem v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 sofinancira stroške certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ. Za ta namen je letos rezerviranih 300.000 EUR, upravičenec pa lahko pridobi največ 10.000 EUR oz. največ 60 % upravičenih stroškov. Vloge sprejemajo do 17. 5. 2017.

S tržno raziskavo do pravilne odločitve

Kateri so ciljni trgi, kdo so kupci, kakšna je konkurenca na tujem trgu, je le nekaj vprašanj, na katera mora odgovoriti dobro pripravljena tržna raziskava. SPIRIT Slovenija preko Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 malim in srednje velikim podjetjem krije stroške svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.  Za to v letu 2017 namenjajo 250.000 EUR, posamezni upravičenec pa lahko prejme največ 4.500 EUR oz. največ 50 % stroškov izdelave tržne raziskave. Vloge lahko oddate do 2. 6. 2017 do 13. ure.

Predstavite se na mednarodnih sejmih v tujini

Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečujejo možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi poslovnimi partnerji. SPIRIT Slovenija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. in 31. 5. 2017 sofinancira stroške najema, postavitve, ureditve in upravljanja razstavnega prostora ter stroške tehničnih priključkov in sejemske opreme, za kar namenja 400.000 EUR. Upravičenci, ki so se oz. se bodo na sejmu predstavili med 1. 1. in 31. 5. 2017, lahko prejmejo največ 8.000 EUR oz. 60 % upravičenih stroškov. Vlogo lahko pošljete do vključno 5. 6. 2017.

Podjetja, ki se bodo predstavila na sejmih, ki se začnejo 1. 6. 2017 ali kasneje in zaključijo do 31. 12. 2017, lahko oddajo vlogo na javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, ki je vezan na koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2016-2020. Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov je od oddaje vloge do 31. 12. 2017. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR. Upravičeni stroški so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki so povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Višina pavšalnega zneska za posamezni sejemski nastop znaša 8.762,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017.

Udeležite se mednarodnih poslovnih dogodkov

Udeležba na specializiranih mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem omogoča predstavitve svojih dosežkov, izdelkov in storitev mednarodni strokovni poslovni javnosti. SPIRIT Slovenija preko Javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 sofinancira stroške aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku in stroške službene poti. Za omenjeni razpis je na voljo 500.000 EUR, upravičenec pa lahko prejme najmanj 3.000 in največ 8.000 EUR oz. največ 60 % upravičenih stroškov. Vloge za drugo odpiranje lahko oddate do 12. 6. 2017.

Več informacij o storitvah Javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike najdete na spletnem portalu: www.izvoznookno.si.

Nazaj