Evropski portal naložbenih projektov odslej tudi v slovenščini

Evropski portal naložbenih projektov odslej tudi v slovenščini

Evropski portal naložbenih projektov odslej tudi v slovenščini

23. 03. 2016

Evropski portal naložbenih projektov, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu, je odslej na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini.

Evropski portal naložbenih projektov, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu, je odslej na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini.

Projekti za objavo na portalu morajo izpolnjevati nekatere pogoje, kar predhodno preveri Evropska komisija.

Med pogoji so zahteve, da se morajo projekti začeti izvajati najpozneje v treh letih po prijavi in vsebovati stroške v višini vsaj 10 milijonov evrov. Soditi morajo v sektor z visoko gospodarsko dodano vrednostjo, kot so promet, energetska unija ali digitalno gospodarstvo. Prav tako morajo biti skladni z veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo.

Prijave je mogoče oddati v kateremkoli uradnem jeziku EU, Evropska komisija pa bo poskrbela za brezplačen prevod v angleščino in prevod objavila informativno. Verodostojna bo samo različica v izvirnem jeziku.

Če bo Evropska komisija potrdila popolnost projektne vloge in projekt objavila na portalu, bo zasebnim nosilcem zaračunala pristojbino. Ta bo v začetku delovanja portala znašala 100 evrov, pozneje pa do 250 evrov. Nosilci projektov iz javnega sektorja so plačila pristojbine oproščeni. Prvi projekti bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Portal ima posredniško vlogo in ne pomeni jamstva, da bo oddani projekt prejel finančna sredstva. Nastal je kot del naložbenega načrta za Evropo za spodbuditev naložb, gospodarske rasti in zaposlovanja v EU. Prav tako sledi želji vlagateljev, da bi bile naložbene priložnosti v EU zbrane na osrednji informacijski platformi.

Nazaj