Evropski parlament potrdil raziskovalno-inovacijski program Obzorje 2020

Evropski parlament potrdil raziskovalno-inovacijski program Obzorje 2020

Evropski parlament potrdil raziskovalno-inovacijski program Obzorje 2020

06. 12. 2013

Evropski parlament je 21. novembra 2013 potrdil novi okvirni program EU za raziskave in inovacije z imenom Obzorje 2020, ki bo nasledil iztekajoči se t.i. sedmi okvirni program. V sedemletnem obdobju med letoma 2014 in 2020 bo za Obzorja 2020 oziroma v angleškem jeziku Horizon 2020 namenjenih skoraj 80 milijard evrov.

Evropski parlament je 21. novembra 2013 potrdil novi okvirni program EU za raziskave in inovacije z imenom Obzorje 2020, ki bo nasledil iztekajoči se t.i. sedmi okvirni program. V sedemletnem obdobju med letoma 2014 in 2020 bo za Obzorja 2020 oziroma v angleškem jeziku Horizon 2020 namenjenih skoraj 80 milijard evrov.

Članice EU morajo zdaj prižgati še zadnjo zeleno luč pred objavo prvih razpisov, predvideno za 11. december 2013. Bruselj bo program uradno zagnal 1. januarja 2014. Predstavitve programa po članicah že potekajo, v Sloveniji ga bodo javnosti predstavili 29. novembra 2013.

Gre za največji raziskovalni program EU do sedaj, ki je tudi eden največjih javno financiranih programov po svetu. Na voljo bo imel za 30 odstotkov več sredstev, kot jih je bilo na voljo v sedmem okvirnem programu. Ta je imel v obdobju 2007-2013 na voljo 55 milijard evrov.

Obzorje 2020 je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter razvojne strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost EU v obdobju do leta 2020.

V primerjavi s sedmim okvirnim programom bo program Obzorje 2020 ponudil številne poenostavitve, veljala pa bodo tudi enotna pravila za udeležence.

Obzorje 2020 bo med drugim pod eno streho združil vse okvirne programe s področja raziskav in tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za Konkurenčnost in inovacije in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi.

Program bo v tem okviru osredotočen na tri ključne stebre. Prvi je krepiti odličnost znanosti in raziskav EU, pri čemer naj bi sredstva zagotovila spodbudo vrhunskim raziskavam v Evropi, vključno s spodbujanjem najbolj kakovostnih raziskav, ki jih financira Evropski raziskovalni svet.

Drugi steber se nanaša na krepitev vodilne vloge industrije na področju raziskav in inovacij. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja.

Eden izmed ključnih ciljev programa je pomagati premostiti vrzeli med raziskavami in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki izdelkov, ki imajo visok tržni potencial. Tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje javno-zasebnih partnerstev, s ciljem mobilizacije potrebnih sredstev.

Pri tretjem stebru pa gre za ključne družbene izzive oziroma reševanje globalnih vprašanj, ki so povezana s podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Nazaj