Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

30. 12. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 9. decembra 2016 objavila javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dober milijon evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 840.000 evrov.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 9. 12. 2016, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 9. decembra 2016 objavila javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dober milijon evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 840.000 evrov.

V okviru javnega razpisa bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednjih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga na prvo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020 s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, t. i. »Seal of Exellence«, a zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za sofinanciranje. Poleg navedenega pa se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (razen v področje trajnostnega turizma).

Javni razpis bo prispeval k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. MSP-jem bo omogočil pripravo kakovostnejših prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, kot tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

Več o javnem razpisu

Nazaj