Erasmus za mlade podjetnike

Erasmus za mlade podjetnike

Erasmus za mlade podjetnike

14. 12. 2017

Erasmus za mlade podjetnike je vseevropski program izmenjave za podjetnike, ki ga je leta 2009 uvedla Evropska komisija. Program ponuja priložnosti ambicioznim oziroma novim podjetnikom za odhod v tuje evropske države, kjer lahko razvijejo svoje podjetniške sposobnosti pri vodenju manjšega podjetja skupaj z izkušenim podjetnikom.

Vir in informacije: Enterprise Europe Network, http://een.si/

Erasmus za mlade podjetnike je vseevropski program izmenjave za podjetnike, ki ga je leta 2009 uvedla Evropska komisija. Program ponuja priložnosti ambicioznim oziroma novim podjetnikom za odhod v tuje evropske države, kjer lahko razvijejo svoje podjetniške sposobnosti pri vodenju manjšega podjetja skupaj z izkušenim podjetnikom.

Kdo lahko sodeluje?

Novi podjetniki in podjetniki gostitelji iz 28 držav članic EU in držav COSME (Makedonija, Islandija, Črna gora, Turčija, Albanija, Srbija, Moldavija, Bosna in Hercegovina, Armenija in Ukrajina) in podjetniki iz najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih držav in ozemelj.

Sodelovanje ne temelji na narodnosti, tako da lahko sodelujejo tudi državljani tretjih držav, če izpolnjujejo merila geografske upravičenosti oziroma če so podjetje registrirali v eni od sodelujočih držav.

Novi podjetniki so:

 • bodoči podjetniki, ki načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja na podlagi konkretnega projekta, predstavljenega v utemeljenem poslovnem načrtu;
 • novi podjetniki v prvih fazah zagona svojih podjetij (manj kot 3 leta izkušenj pri vodenju podjetja);
 • ne glede na to, ali je podjetje še v načrtu ali pa že posluje, lahko s kateregakoli področja.

Podjetniki gostitelji so:

 • uspešni in izkušeni podjetniki (lastniki direktorji) z vsaj 3 leti izkušenj pri vodenju mikro-, malega ali srednjega podjetja (MSP);
 • lastniki MSP ali ljudje, ki so neposredno vpleteni v podjetništvo na ravni upravnega odbora MSP.

V programu ni starostne omejitve za sodelovanje - sodelovanje temelji na številu let podjetniških izkušenj, ne pa na starosti.

Kakšne so koristi?

Novi podjetniki: pridobijo koristi z usposabljanjem na delovnem mestu v podjetju gostitelja v tujini - razvijajo podjetniške spretnosti ter pridobivajo poslovno znanje in izkušnje iz vodenja manjšega podjetja pri svojem neposrednem sodelovanju s podjetnikom gostiteljem.

Podjetniki gostitelji: pridobijo inovativne zamisli motiviranega novega podjetnika. Lahko pa pridobijo tudi priložnosti za internacionalizacijo podjetja, dostop do novih trgov in možnosti za sodelovanje z novimi poslovnimi partnerji.

Kako deluje?

 • Novi podjetniki bivajo od 1 do 6 mesecev v tujini v sodelujoči državi, v kateri delajo s podjetnikom gostiteljem.
 • Izmenjavo je mogoče tudi razdeliti na več krajših obdobij, ki lahko trajajo najmanj 1 teden in so razporejena v največ 12 mesecev.
 • Denarna sredstva se izplačajo novim podjetnikom, da prispevajo k potnim stroškom (v državo prebivanja v tujini in iz nje) in stroškom bivanja med izmenjavo.
 • Prijavite se lahko kadarkoli.

Postopek prijave je razdeljen na 4 faze, izvajajo pa ga posredniške organizacije (lokalne kontaktne točke za program):

 1. kandidati se prijavijo prek spletnega registracijskega orodja: www.erasmus-entrepreneurs.eu;
 2. faza ujemanja - podjetniki obravnavajo načrt dejavnosti;
 3. sklenejo se pogodbe;
 4. novi podjetniki odpotujejo v tujino, da bi preživeli čas s podjetnikom gostiteljem v podjetju gostitelja.

Več informacij: www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Posredniške organizacije v Sloveniji

 • Mariborska Razvojna Agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Kontaktna oseba: ga. Amna Potočnik, Tel. (02) 3331313, e-naslov: amna.potocnik@mra.si, Spletna stran: www.mra.si
 • Poslovni podporni center d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Kontaktna oseba: gdč. Janja Erjavec, Tel. (04) 2817231, e-naslov: janja.erjavec@bsc-kranj.si, Spletna stran: www.bsc-kranj.si
 • Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, Kontaktna oseba: gdč. Tina Primožič, Tel. (05) 6637586, e-naslov: info@rrc-kp.si, Spletna stran: www.rrc-kp.si
 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: gdč. Mojca Cvirn, Tel. (01) 6203406, e-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si, Spletna stran: www.tp-lj.si
 • Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, Kontaktna oseba: g. Sebastjan Rosa, Tel. (05) 6637713, e-naslov: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, Spletna stran: www.upr.si
Nazaj