Drugi razpis za mikro kredite, namenjen socialnim podjetjem

Drugi razpis za mikro kredite, namenjen socialnim podjetjem

Drugi razpis za mikro kredite, namenjen socialnim podjetjem

30. 03. 2016

Podjetniški sklad je objavil drugi razpis za mikro kredite v skupni višini štiri milijone evrov. Posojila so namenjena socialnim podjetjem z manj kot 250 zaposlenimi in z letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 11. 3. 2016, Št. 19) objavil drugi razpis za mikro kredite v skupni višini štiri milijone evrov. Posojila so namenjena socialnim podjetjem z manj kot 250 zaposlenimi in z letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Mikro krediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kor ranljive ali deprevilegirane skupine na trgu dela oz. v družbi. Podjetje, ki želi pridobiti posojilo, mora imeti sedež v Sloveniji, kreditna sredstva pa uporabiti za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

V okviru tokratnega razpisa je na voljo za milijon evrov manj sredstev kot v prvem razpisu, najnižji znesek posojila znaša 1000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov. Posojilo lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 evrov. Najkrajša ročnost posojila je 12, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je šest mesecev.

Iz razpisa izhaja, da mikro kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali lizinških pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega posojila tudi ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja. Posojilo je mogoče črpati za nastale stroške od 1. januarja do 15. oktobra letos.

Javni razpis ima več rokov za oddajo vloge, prvi je 31. marec, zadnji pa 10. september.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Prvi letošnji razpis za mikro kredite v višini pet milijonov evrov je sicer Slovenski podjetniški sklad objavil konec januarja. Takrat je napovedal objavo še več razpisov za mikro, mala in srednje velika podjetja - skupno skoraj 132 milijonov evrov ugodnih finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški, nekaj finančnih sredstev bo namenjenim še posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Slovenski podjetniški sklad je lani 776 mikro, malim in srednje velikim podjetjem razdelil 106,5 milijona evrov finančnih spodbud in tako izkoristil vsa razpoložljiva sredstva. Največji delež, kar 84 odstotkov spodbud, so namenili v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov.

Nazaj