Dolgoročno sodelovanje institucij podpornega podjetniškega okolja na čezmejni regiji Slovenije in Hrvaške

Dolgoročno sodelovanje institucij podpornega podjetniškega okolja na čezmejni regiji Slovenije in Hrvaške

Dolgoročno sodelovanje institucij podpornega podjetniškega okolja na čezmejni regiji Slovenije in Hrvaške

25. 04. 2013

Splošni čezmejni cilji projekta INTERINO obsegajo spodbujanje podjetniške kulture in nastanka novih podjetij ter prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo na čezmejnem območju.

Ob zaključku čezmejnega projekta INTERINO, ki ga sofinancira Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013, so projektni partnerji predstavili rezultate projekta in slavnostno podpisali sporazum o dolgoročnem sodelovanju.

Splošni čezmejni cilji projekta INTERINO obsegajo spodbujanje podjetniške kulture in nastanka novih podjetij ter prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo na čezmejnem območju. Projektni partnerji so razvili novo skupno storitev, ki bo prispevala k učinkovitejšemu izvajanju poslanstva podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov in razvojnih agencij.

Dve leti trajajoči projekt INTERINO, v katerem sodeluje osem partnerjev is Slovenije in iz Hrvaške (UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, IRP-Inštitut za raziskovanje podjetništva Maribor, Tehnološki park Ljubljana, Pomurski tehnološki park Murska Sobota, IDA Istarska razvojna agencija Pula, CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva Zagreb, REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje, Tehnološki park Varaždin), se je zaključil s podpisom sporazuma o sodelovanju med parterji za vzpostavitev pogojev in optimizacijo poslovnega okolja za čezmejno integracijo znanja, kompetenc in inovacij.

Projekt INTERINO je dober primer vzpostavljanja sodelovanja med subjekti inovativnega okolja in podpornih podjetniških storitev na čezmejni regiji Slovenije in Hrvaške.

V času trajanja projekta je bilo organiziranih osem regionalnih in en čezmejni natečaj za najboljši poslovni načrt. V okviru zastavljenih ciljev so projektni partnerji usposobili 80 potencialnih mladih podjetnikov, pomagali pri izdelavi 80-ih poslovnih načrtov in pomagali pri ustanovitvi novih podjetij.

Partnerji so vzpostavili tudi spletni katalog za spodbujanje sodelovanja med R&R institucijami in malimi in srednje velikimi podjetji na področju inovativnosti ter prenosa tehnologij in znanja. V katalogu, ki bo dostopen konec aprila 2013, bodo predstavljena večina raziskovalnih institucij na čezmejnem območju, oblikovan pa bo tudi skupni program i-šole - inovativne šole.

Več v sporočilu za javnost

Nazaj