Do konca leta 2018 predvidoma objavljenih še 11 javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Do konca leta 2018 predvidoma objavljenih še 11 javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Do konca leta 2018 predvidoma objavljenih še 11 javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

28. 06. 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP). Potencialni upravičenci naj pravočasno pripravijo potrebne dokumente, za pomoč pa se lahko obrnejo tudi na INFO točke PRP.

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 18. 6. 2018, www.mkgp.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP). Potencialni upravičenci naj pravočasno pripravijo potrebne dokumente, za pomoč pa se lahko obrnejo tudi na INFO točke PRP.

Glede na trenutno veljaven terminski načrt bo javni razpis za podporo skupinam in organizacijam proizvajalcev (podukrep M9.1) objavljen novembra 2018. Razpis naj bi bil objavljen že maja, a se je objava zamaknila, ker še ni bil sprejet pravilnik o evidenci skupin in organizacij proizvajalcev, ki je predpogoj za objavo javnega razpisa.

Za ostale javne razpise iz okvirnega terminskega načrta se po novem navaja predvideni mesec objave javnega razpisa, ki je bil prej opredeljen le okvirno.

V okviru ukrepov, podukrepov in operacij PRP 2014-2020 so do konca leta tako predvideni naslednji javni razpisi:

  • iz naslova podukrepa 19.3 - Podpora za izvajanje operacije sodelovanje iz ukrepa LEADER/CLLD (julija in decembra);
  • iz naslova podukrepa 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (avgusta);
  • iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (oktobra);
  • iz naslova ukrepa 9 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (novembra);
  • iz naslova podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (novembra)
  • iz naslova vseh štirih podukrepov ukrepa 16 – Sodelovanje (dva razpisa decembra);
  • iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (decembra);
  • iz naslova podukrepa 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (decembra);
  • iz naslova podukrepa 7.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (decembra).

Terminski načrt javnih razpisov 2018 (PDF)

INFO točke PRP

Spletno mesto Programa razvoja podeželja 2014-2020

Nazaj