Delavnici o mestnih središčih (TCM) poželi veliko zanimanja

Delavnici o mestnih središčih (TCM) poželi veliko zanimanja

Delavnici o mestnih središčih (TCM) poželi veliko zanimanja

31. 08. 2016

Prejšnji teden sta Zavod Koper Otok in Mestna občina Koper, ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija, izvedla dve delavnici na temo managementa mestnih središč.

Prejšnji teden sta Zavod Koper Otok in Mestna občina Koper, ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija, izvedla dve delavnici na temo managementa mestnih središč.

Prva je potekala v Črnomlju, 23. avgusta, le dva dni kasneje pa še v Škofji Loki. Zanimanje za koprski model sodelovanja med podjetniki iz mestnega jedra in občinsko upravo je očitno velik, saj sta bila oba dogodka dobro obiskana, s prisotnostjo več kot 25 podjetnikov in predstavnikov lokalnih javnih institucij na vsakem od obeh dogodkov.

V okviru delavnic so udeleženci spoznali razvoj koncepta Town centre management (TCM) oziroma managementa mestnih središč, katerega bistvo je konstruktivno sodelovanje med podjetniki iz mestnih jeder (t. j. trgovci, gostinci in ostalimi) in občinskimi upravami, za zagotavljanje živih in živahnih mestnih središč. Predstavljeni so bili nekateri uspešni modeli iz tujine, predvsem pa primeri dobrih praks iz Slovenije. Med te se uvršča tudi Koper, kjer je dobro sodelovanje med občino in podjetniki, povezanimi v Zavod Koper Otok, prineslo že številne ukrepe in projekte, ki krepijo privlačnost mestnega jedra. Obstajajo pa še številni primeri uspešnega izvajanja modela TCM, kot je na primer Novo mesto, v katerem deluje Zavod Grem v mesto, in drugi.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbujata širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji, preko izobraževanj in delavnic, ki jih izvaja Zavod Koper Otok v sodelovanju z Mestno občino Koper. Tako v Črnomlju kot v Škofji Loki je udeležba na delavnicah presegla pričakovanja, kar izkazuje veliko zanimanje za management mestnih središč in povezovanje podjetnikov. Hkrati pa je bila potrjena tudi visoka politična podpora vzpostavljanju tovrstnega sodelovanja v obeh mestih. V Črnomlju se je delavnice namreč udeležila direktorica občinske uprave Tamara Potočar, v Škofji Loki pa je na njej sodeloval župan mag. Miha Ješe.

Naslednja delavnica bo 15. septembra 2016 v Slovenj Gradcu. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava na elektronski naslov: koper.center@gmail.com.

Vabimo vas tudi k posvetu na temo Oživljanje podjetništva v mestnih središčih, ki bo potekalo na MOS Celje, Sejna soba Celjanka, dne 13. septembra 2016, od 11.30 do 13.30 ure.

Nazaj