Danes bo objavljen novi javni razpis iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

Danes bo objavljen novi javni razpis iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

Danes bo objavljen novi javni razpis iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

04. 10. 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007-2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007-2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013.

Okvirna višina sredstev znaša 6 milijonov evrov.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poteka od 4. do vključno 27. novembra 2013, do 24. ure.

Več

Nazaj