Javni razpis - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014)

Javni razpis - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014)

24. 06. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 20. 6. 2014, Stran: 1511

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Namen produkta je spodbujanje:

  • nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
  • nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
  • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter
  • spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilji javnega razpisa, merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so:

  • povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje)
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5 % na podprto podjetje).

Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
  • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
  • so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Več o pogojih

Vrednost razpisa:Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK50 po tem razpisu v letu 2014 znaša največ do 1.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podje­tje iz ciljne skupine SK50 je 50.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2014 je 10. 10. 2014

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-85 ali na e-naslovu: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/ ter www.startup.si/sk50.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj