Javni razpis PETROLURE/2014/R2 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Javni razpis PETROLURE/2014/R2 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

27. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 23. 5. 2014, Stran: 1338

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep U1);
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep U2);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep U3);
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (ukrep U4);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep U6);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (ukrep U7);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (ukrep U8);
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (ukrep U9).

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona (EZ) za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte znaša 237.922,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od 2. 6. 2014 dalje in najkasneje do 6. 6. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vsi odgovori na zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja: http://www.petrol.si/.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/razpisi/objavljeni-razpisi-2014 oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj