Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014

06. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 28. 3. 2014, Stran: 899

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov; promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo v letu 2014 doseči naslednje cilje:

  • organizacija in izvedba najmanj 45 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
  • svetovalna pomoč najmanj 450 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 300 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem
  • stroški promocije kluba
  • stroški intelektualnih storitev

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 270.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 9. 5. 2014, do 13.00 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: spk@spiritslovenia.si s pripisom >>JR slovenski poslovni klubi v tujini - vprašanje<<. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje 30.4.2014. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavil odgovore na vprašanja najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: spk@spiritslovenia.si, s pripisom >>JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija<<. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj