Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - nočni lokal v sklopu Kopališča Tivoli - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - nočni lokal v sklopu Kopališča Tivoli - Ljubljana

18. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 801

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora - nočnega lokala, v skupni izmeri 368 m2 s pripadajočo gostinsko teraso, v izmeri 46 m2. Namembnost prostora je gostinska dejavnost.

Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.

Obratovalni čas, ki velja v skladu z obratovalnim dovoljenjem je od 22. do 5. ure.

Izklicna cena najemnine poslovnega prostora znaša 10,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

Izklicna cena najemnine gostinske terase znaša 5,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora - nočnega lokala v skupni kvadraturi 368 m2 s pripadajočo gostinsko teraso, v izmeri 46 m2 - je 46.920,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 3.910,00 € brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Šport Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 31. 3. 2014 do 10. ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Luka Trškan - vodja Park Tivoli, Tel: 031/259-244.

Ogled poslovnega prostora nočni lokal v sklopu kopališča Tivoli je v sredo, dne 19. 3. 2014, ob 12. uri.

Dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.sport-Ljubljana.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj