Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - večnamenska telovadnica za izvajanje vodene vadbe v Športni dvorani Kodeljevo - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - večnamenska telovadnica za izvajanje vodene vadbe v Športni dvorani Kodeljevo - Ljubljana

18. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 798

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je prostor za izvajanje vodene vadbe, v skupni izmeri 114,60 m2 in dva prostora za masažo, vetrolov, čakalnica in kopalnica, v skupni izmeri 27,80 m2. Namembnost prostorov je športna dejavnost.

Prostorom, ki so predmet najema, je dodeljena v souporabo ena garderoba. Uporaba dodatne garderobe je plačljiva po uradnem ceniku Šport Ljubljana, veljavnem od 13. 3. 2013.

Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.

Obratovalni čas je v skladu z obratovalnim dovoljenjem in sicer med tednom od 7. do 22. ure, med vikendom pa se obratovalni čas spreminja skladno z obratovanjem dvorane Kodeljevo.

Izklicna cena najemnine poslovnega prostora znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – prostor za izvajanje fitnes dejavnosti, v skupni kvadraturi 142,40 m2, je 17 088,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 1.424,00 € brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Šport Ljubljana

Rok: Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2014 do 10. ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah:

  • Dušan Videmšek - vodja Parka Kodeljevo, Tel: 041/689-700, vsak delavnik od 8. do 15. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.
  • Katarina Gaser, Tel: 031/351-037, vsak delavnik od 8. do 15. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.

Dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.sport-Ljubljana.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj