Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v Domu kulture in Jakijevi hiši v najem - Nazarje

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v Domu kulture in Jakijevi hiši v najem - Nazarje

18. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 760

Predmet razpisa: Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v Domu kulture Nazarje, Savinjska cesta 2 in Jakijevi hiši, Zadrečka cesta 35, Nazarje, z javnim zbiranjem ponudb.

Poslovni prostori so v prvi vrsti namenjeni društveni dejavnosti in dejavnosti neprofitnih organizacij, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Nazarje. V najem se oddajo naslednji poslovni prostori:

V Domu kulture Nazarje:

 • pisarna 1, pritličje - velikost 9 m2,
 • pisarna 2, pritličje - velikost 12 m2,
 • pisarna 1, I. nadstropje - velikost 25 m2,
 • pisarna 2, I. nadstropje - velikost 12,50 m2,
 • pisarna 3, I. nadstropje - velikost 13,60 m2,
 • pisarna 4, I. nadstropje - velikost 19,20 m2,
 • poslovni prostor (bivša tiskarna) vhod vzhodno - velikost 53,70 m2,
 • pisarna 4, I. nadstropje, vhod vzhodno - velikost 20,20 m2,
 • pisarna 5, I. nadstropje, vhod vzhodno - velikost 15,70 m2,
 • sejna soba, I. nadstropje, vhod vzhodno - velikost 51 m2,
 • prostor severovzhodni vhod - prostor bivše banke, v izmeri 54,32 m2 (predprostor, pisarna, sanitarije, hodnik, arhiv).

V Jakijevi hiši:

 • pisarna 1, I. nadstropje - velikost 14,25 m2,
 • pisarna 2, I. nadstropje - velikost 8,32 m2.

Kolikor društva in neprofitne organizacije ne bodo izkazale interesa za najem, bodo prostori oddani v najem ostalim zainteresiranim organizacijam in podjetjem ali fizičnim osebam.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko poleg društev sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Nazarje.

Razpisnik: Občina Nazarje

Rok: Rok za oddajo ponudb je do 15. 4. 2014.

Dodatne informacije: Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/839-16-00 ali preko e-pošte: obcina@nazarje.si. Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru z upravnikom JP Dom Nazarje d.o.o. – tel. 03/839-16-17.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj