Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij, projektov inovacij in zagona novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku v letu 2014

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij, projektov inovacij in zagona novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku v letu 2014

25. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 21. 2. 2014, Stran: 534

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo. Začetne investicije so investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novega obrata, s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje.

B. Sofinanciranje projektov inovacij

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

C. Sofinanciranje zagona novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku

Predmet razpisa je sofinanciranje zagona novih podjetij s sedežem dejavnosti v Primorskem tehnološkem parku.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih za sodelovanje najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 200.000,00 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 140.000,00 EUR, za ukrep B 40.000,00 EUR, za ukrep C pa 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 24. 3. 2014, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 335-01-05, e-pošta: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Bojana Marinič, Tel: (05) 335-01-31, za člane Obrtne zbornice na Območni podjetniško obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, e-pošta: Boza.Lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj