Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem Lepicenter - projekt Promenada - Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem Lepicenter - projekt Promenada - Velenje

18. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 14. 2. 2014, Stran: 494

Predmet razpisa: Predmet najema sta dva poslovna prostora na Trgu mladosti, ob novi garažni hiši, v Velenju:

  1. poslovni prostor P2, v izmeri 48,66 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta, v približni izmeri 20 m2 in
  2. poslovni prostor P3, v izmeri 90,43 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta, v približni izmeri 30 m2.

Poslovni prostor P2 se odda v najem za opravljanje poslovne dejavnosti (prednost pri izbiri ima gostinska dejavnost). Poslovni prostor P3 se odda izključno za opravljanje gostinske dejavnosti.

Izhodiščna najemnina za poslovne prostore znaša 6,5 € za m2 mesečno (brez DDV, ki bremeni najemnika).

Opis obstoječega stanja: izgradnja lokalov je do 3 gradbene faze. V sklopu projekta izgradnje je zajeta tudi toplotna izolacija sten debeline 10 cm. Bodoči najemnik predvidi možnost vgradnje dodatne trde toplotne obloge v notranjosti in izdelavo finalnega sloja (omet) vključno s slikopleskarskimi deli. Obloga betonskih stropnih površin zajema toplotno izolacijo debeline 16 cm, bodoči najemnik naj predvidi zaključni sloj oziroma spuščen strop.

Na obstoječo talno ploščo bodoči najemnik predvidi razvod inštalacij, izvedbo toplotne izolacije, estriha ter finalnega tlaka (kamen,keramika, parket ...).

Podrobnejši opis obstoječega stanja je v prilogi št. 7 razpisne dokumentacije.

Poslovni prostori se oddajo v najem za obdobje desetih let.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 3. 3. 2014, do 9. ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka

prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (priložnosti /razpisi).

Dodatne informacije v zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter vpogledom v razpisno dokumentacijo v času razpisa lahko zainteresirani

ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Bojanu Čampi, v času uradnih ur, na telefonski številki: (03) 896-16-34 ali na e-naslovu: bojan.campa@velenje.si. Vprašanja glede tehnične dokumentacije lahko pošljete na e-naslova: danijel.petric@velenje.si ali maks.arlic@velenje.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj