Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

07. 01. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 1, Datum: 3. 1. 2014, Stran: 1

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja (Uradni list RS, št. 94/13, objavljen dne 15. 11. 2013 – v nadaljevanju: javni razpis) se spremeni:

1. v točki 8. »Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor zavodov«, javnega razpisa, se spremeni prag točk za uvrstitev projektov v ponovno rangiranje:

Besedilo prve zaporedne številke osmega odstavka se spremeni:

»1. neizbrane projekte iz vseh skupin, ki so dosegli prag najmanj petinštirideset točk, se ponovno rangira glede na doseženo število točk pri merilih;«

se spremeni,

»1. neizbrane projekte iz vseh skupin, ki so dosegli prag najmanj štirideset točk, se ponovno rangira glede na doseženo število točk pri merilih;«

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj