Za registracijo podjetja potrebno soglasje lastnika!

Za registracijo podjetja potrebno soglasje lastnika!

10. 12. 2013

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 25. 10. 2013, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Borut Borštnik

Zadnje spremembe zakona o gospodarskih družbah vpeljujejo pomembno novost, ki se tiče tistih, ki ustanavljate podjetje: za registracijo podjetja na naslovu prostora, ki ni v vaši lasti, je potrebno izrecno soglasje lastnika.

Do sedaj smo lahko podjetje prosto registrirali na kateremkoli naslovu, ki smo ga navedli na VEM točki ob registraciji podjetja, določene omejitve, ki se jih organi pri ustanavljanju niso držali izrecno, so veljale le za registracijo podjetij tujcev. Od začetka oktobra dalje je potrebno ob registraciji podjetja na VEM točki priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju.

Vseh odgovorov še ni

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p..

Izjavo mora lastnik podjetja nato overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju. Priporočajo vam, da lastnika "pošljete" na upravno enoto, saj je to bistveno ceneje. Stane namreč 1,35 evra, pri notarju pa preko 17 evrov. Storitev je enakovredna v obeh primerih.

Če želite podjetje registrirati v stanovanjskem bloku (v najetem stanovanju) je potrebno dobiti dovoljenje za poslovanje s strani lastnika stanovanja. Če je teh lastnikov več, je potrebno dobiti dovoljenje s strani vseh lastnikov stanovanja.

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora, v tem primeru lahko lastništvo preverijo referenti na VEM točki. Nova določba velja tudi za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o., tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.

Izjem glede izjav ni. Izjav ni mogoče predložiti naknadno, sorodnik ali partner lastnika objekta prav tako potrebuje overjeno izjavo lastnika prostora. Brez izjave registracija podjetja ni mogoča.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj