Agencija SPIRIT Slovenija je razglasila najboljše inovacije 8. Slovenskega foruma inovacij

Agencija SPIRIT Slovenija je razglasila najboljše inovacije 8. Slovenskega foruma inovacij

19. 11. 2013

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, 12. 11.  2013, www.spiritslovenia.si

V okviru 8. Slovenskega foruma inovacij, ki je potekal 12. in 13. novembra 2013, so bile razglašene najboljše inovacije po posameznih kategorijah. Skupno se je na dogodku predstavilo 45 najboljših inovacij, ki so sodelovale v okviru vseslovenskega izbora. Forum je v dveh dneh obiskalo okrog 4.000 ljudi. Poudarek letošnjega foruma pa je bil na trajni rasti in razvoju.

Foruma inovacij se je prvi dan kot častni gost udeležil Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in industrijo pri Evropski komisiji, g. Daniel Caleja Crespo. Skupaj z državno sekretarko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrejo Kert in v. d. direktorjem Boštjanom Skalarjem ter drugimi pomembnimi gosti si je ogledal razstavni prostor slovenskih inovatorjev.

Katalog inovacij 8. Slovenskega foruma inovacij:

ZMAGOVALCI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH 8. SFI

PRIZNANJA PRVIM TREM INOVACIJAM, KI SO DOSEGLE NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK

  1. 1.     Florian

Naslov

Florian

Avtor

Massimo Makovac, Martin Žerjal, Primož Podboj, Aleš Miklavec

Prijavitelj

Atech elektronika d.o.o.

Kategorija

Mikro, malo ali srednje podjetje

Tip idej

inovativni proizvod

Florian je pametna naprava, ki samodejno uravnava vlek dimnih plinov v dimniških ceveh pri pečeh na drva. S samodejnim reguliranjem vleka v dimniških ceveh ustvarja optimalne pogoje izgorevanja v peči. S tem se za 20% povečuje učinkovitost samega izgorevanja peči, kar predstavlja znatne prihranke pri porabi goriva in nižje emisije izpustnih plinov. Z optimalnimi pogoji izgorevanja zagotavlja Florian višjo raven udobja in varnosti med uporabo peči v bivalnem prostoru, preprečuje prekomerno pregrevanje peči in prekomerne izgube energije zaradi previsoke temperature dimnih plinov ter podaljšuje čas gorenja lesenih drv in zmanjša porabo goriva. Florian je edinstven produkt na področju nadzorovanja vleka v dimniških ceveh in je že zaščite v obliki patenta.

  1. 2.     Eco-Colored Glass

Naslov

Eco-Colored Glass

Avtor

Mateja   Koritnik (RC eNeM d.o.o, PO Steklarna Hrastnik); Dr.Branka Mušič (Nanotesla Institut Ljubljana); Nevenka Rajnar (Nanotesla Institut Ljubljana)

Prijavitelj

RC eNeM Novi materiali d.o.o.; Podružnica Steklarna Hrastnik

Kategorija

Mikro, malo ali srednje podjetje

Tip ideje

inovativni proizvod

Izdelava obarvanega transparentnega stekla predstavlja velik izziv, saj je ob vse strožji kemijski in okoljski zakonodaji vedno več snovi, ki obarvajo steklo, neprimernih za uporabo. Pri izdelkih, ki pridejo v stik z živili je to še večji izziv. Eco-Colored Glass inovira postopek in recepturo obarvanja transparentnega stekla. Za obarvanje uporablja ferite, ki so ekološko neoporečni, biokompatibilni in nimajo škodljivih vplivov na okolje in žive organizme in se v naravi pojavljajo kot feromagnetne rude. Z dodatkom feritov, s kemijsko sestavo ter velikostjo in koncentracijo delcev so avtorji dosegli cel spekter različnih barvnih odtenkov. Inovacija omogoča unikatno in učinkovito proizvodnjo eko obarvanega stekla za dekorativne in promocijske namene ter stekla, ki prihaja v stik z živili. Inovacija je že zaščitena v obliki patenta v Nemčiji.

  1. 3.     Sesalna enota v kapsuli

Naslov

Sesalna enota v kapsuli

Avtor

Domel: Dr. Jožica Rejec, Dr. Janez Rihtaršič,Tadeja Bergant,David Koblar,Domen Vrhunc,Teja Bertoncelj; NELA -Dr. Matej Tadina, Andrej Biček,Markič Igor

Prijavitelj

Domel d.o.o., NELA d.o.o. Razvojni center Otoki

Kategorija

Veliko podjetje

Tip ideje

inovativni proizvod

Največji problem pri prodaji sesalnih enot za sesalnike je nemoč vplivati na način vgradnje enote v sesalnik. Proizvajalci sesalnikov želijo izdelati čim tišji in mirnejši sesalnik, ob tem pa sesalno enoto preveč zadušijo s filtri in oblogami do take mere, da se z vgradnjo sesalne enote izgubi njene glavne kvalitete visokega izkoristka. Pri prenosu vibracij in hrupa je pomembno mehko vpetje sesalne enote v sesalnik in čim nižji prenos vibracij na ohišje, hkrati pa je potrebno zračno pot vstopnega in izstopnega zraka zapeljati tako, da se hrup čim bolj zaduši v kapsuli, zračne poti pa ob tem ostanejo kar se da proste. Avtorji so predstavili inovativno rešitev problema na način, da se zrak zapelje za 360 stopinj okoli sesalne enote po kapsuli, kjer se odlično zaduši, hkrati pa je sesalna enota mehko vpeta s posebnim vpetjem v kapsulo in v ohišje sesalnika hkrati. S tem je Domel kupcem ponudil več, dvignil dodano vrednost izdelkom in zagotovil lasten vpliv na način vgradnje visoko učinkovitih sesalnih enot.

POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO INOVACIJO START-UP PODJETJA

 »Ecocell« - ionski bojler

Naslov

»Ecocell« - ionski bojler

Avtor

AURORA 3M+ d.o.o.

Prijavitelj

AURORA 3M+ d.o.o.

Kategorija

Mikro, malo ali srednje podjetje

Tip ideje

inovativni proizvod

Zaradi pomanjkljivosti, ki jih kažejo konvencionalni električni grelci, je nastala potreba po izdelavi bolj učinkovitega električnega grelca, ki proizvaja toploto v veliko krajšem času in je enostaven za upravljanje in kontrolo ter obratuje brez emisijskih izgub. Inovacija Ecocell ionski bojler izkazuje večjo moč in manjšo porabo električne energije, kot klasične električne grelne naprave ob enakih učinkih ogrevanja in v enakih delovnih pogojih, je ekološko neoporečen, nudi visoko stopnjo varnosti in zaščite, je majhen in nezahteven za vzdrževanje. Inovacija, patentirana pri evropskem in ameriškem patentnem uradu, trenutno nima konkurence na mednarodnem trgu električnih ionskih ogreval.

POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO INOVACIJO RAZISKOVALNE INSTITUCIJE

Novo korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike ACRONI T85

Naslov

Novo korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike ACRONI T85

Avtor

Aleš Čop; Milan Klinar; Janko Kokošar; Jani Novak; Marjan Kunšič; Marjan Mencinger; Anton Košir; Boštjan Bradaškja; Erika Bricelj; Iztok Tomažič; Bojan Krničar

Prijavitelj

Razvojni center Jesenice d.o.o. - Oddelek Jekel in Tehnologij in Acroni d.o.o

Kategorija

Raziskovalno-razvojna inštitucija

Tip ideje

inovativni proizvod

Korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike Acroni T85 na novo definira kemično sestavo jekla, ki se za razliko od konkurence ne izdeluje v kovano-valjani izvedbi, pač pa s kontinuiranim ulivanjem in takojšnjim vročim valjanjem v plošče končnih dimenzij. Tako je avtorjem uspelo razviti postopek, da lahko plošče prodajajo v gotovem, že poboljšanem stanju. To je bistvena prednost za končne uporabnike, saj jim po mehanski obdelavi plošč ni potrebno ponovno toplotno obdelati. Z razvojem inovacije so avtorji postali prepoznaven proizvajalec v centralnem delu Evrope. Dobili so možnost vključitve v mrežo ekskluzivnih dobaviteljev orodnih jekel v tem tržnem segmentu. Tehnološke rešitve, ki so jih razvili za to jeklo, v posameznih segmentih uspešno prenašajo tudi na druga zahtevna jekla.

POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO STORITVENO INOVACIJO

Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov v VZ Planina

Naslov

Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov v VZ Planina

Avtor

dr. Leonida Zalokar

Prijavitelj

Vzgojni zavod Planina

Kategorija

Inovator ali skupina inovatorjev

Tip ideje

inovativna storitev

V RS se že desetletja soočamo z problematiko nezadostne ali povsem odsotne pedopsihiatrične pomoči določenim posebej ranljivim otrokom in mladostnikom. Na omenjeno problematiko že vrsto let v svojih letnih poročilih opozarja Urad varuha človekovih pravic. Agresivno vedenje otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih in tudi drugih institucijah je pereč problem, saj narašča in resno ogroža otroke in mladostnike ter njihovo okolico.

Inovacija definira model celostne obravnave otrok in mladostnikov, ki se izvaja v njihovem življenjskem okolju in jim omogoča redno šolanje ob kontinuirani zdravstveni in pedagoški obravnavi. Glavne koristi so preprečevanje nepotrebnih in izjemno dragih ter v nekaterih primerih celo dolgoletnih hospitalizacij na zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic skupaj z odraslimi bolniki. Za inovacijo, ki povsem sledi Konvenciji o otrokovih pravicah, obstaja veliko zanimanje tudi v tujini.

POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ INOVATIVEN POSLOVNI MODEL/PROCES

GoOpti - inteligentni transport potnikov

Naslov

GoOpti - inteligentni transport potnikov

Avtor

Marko Guček, Sašo Sušnik, Tomaž Lorenzetti (poslovni model), dr. Boris Horvat, dr. Alen Orbanić, dr. Jernej Tonejc (pametne storitve)

Prijavitelj

TM Vista d.o.o.

Kategorija

Mikro, malo ali srednje podjetje

Tip ideje

inovativni poslovni model

GoOpti je disruptiven, s sodobnimi IKT storitvami podprt sistem pametne organizacije prevoza potnikov, razvit v Sloveniji, ki se prilagaja povpraševanju in s pomočjo koncepta »donosnosti upravljanja«, z uporabo lastnih matematičnih optimizacijskih modelov in specializiranega sistema ERP ter drugih inovativnih idej, optimizira zasedenost vozil ter dosega najnižjo ceno za potnike ob kar se da visokem donosu prevoznika. Edinstveni del GoOpti poslovnega modela je vpeljava t.i. »časovnega okna« - dogovora s potnikom, ki se je v zameno za nižjo ceno prevoza pripravljen dogovoriti za čas odhoda. Ključni del inovacije je franšizni poslovni model, podprt s konceptom »programska oprema kot storitev«. Kljub temu, da GoOpti zagotavlja prevoze, GoOpti ni prevozno podjetje. Sistem GoOpti temelji na uporabi učinkovitega posredniškega sistema med končnimi uporabniki prevoznih storitev. Zelo pomembna dela inovacije sta blagovna znamka GoOpti in celovita uporabniška izkušnja. V letu 2013 načrtujejo več kot €2,7mio prometa in 150.000 potnikov, načrtujejo pa tudi širitev na trge Hrvaške, Srbije, Italije, Španije, Poljske, Nemčije, Rusije in Finske.

POSEBNO PRIZNANJE ZA ODLIČNOST UPORABNOSTI USTVARJALNIH INDUSTRIJ

Illusion Glass

Naslov

Illusion Glass        

Avtor

Mateja   Koritnik (RC eNeM d.o.o, PO Steklarna Hrastnik); Dr.Branka Mušič (Nanotesla Institut Ljubljana); Nevenka Rajnar (Nanotesla Institut Ljubljana)

Prijavitelj

RC eNeM Novi materiali d.o.o., Podružnica nano materiali v steklarstvu

Kategorija

Mikro, malo ali srednje podjetje

Tip ideje

inovativni proizvod

Osnovni namen inovacije je izdelati steklo z videzom razbitega stekla, vendar ohraniti čvrstost in specifične lastnosti ki so potrebne, da izdelek dobi in ohrani svojo funkcionalnost. Tradicionalni postopek izdelave takšnega stekla je hitra potopitev staljenega stekla v mrzlo vodo in ponovno segrevanje. Tak način proizvodnje je tako energetsko kot tudi procesno zahteven. Inovacija Illusion Glass definira posebno mešanico surovin oz. recepturo. Razpokan/razbiti efekt se pridobi z vnosom določene modifikacije, oblike, velikosti delcev in koncentracije titanovega(IV) oksida (TiO2) k osnovni recepturi. Nadaljnji procesno mehanski postopki niso potrebni, zato je postopek energetsko učinkovit in bolj prijazen glede na znane postopke obdelave s potapljanjem izdelkov v mrzlo vodo. »Razbito« steklo je namenjeno maloserijski izdelavi unikatnih dekorativnih izdelkov visokega cenovnega razreda. Inovacija je že zaščitena v obliki patenta v Nemčiji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj