Javni natečaj za zbiranje predlogov uradnega znaka za »Preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov

Javni natečaj za zbiranje predlogov uradnega znaka za »Preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov

12. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 11. 2013, Stran: 3077

Predmet javnega natečaja: Namen javnega natečaja je izdelava predloga grafične rešitve – označbe za »preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11).

Natečaj bo izveden kot odprti natečaj v dveh stopnjah.

Izveden bo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev in podelitvijo nagrad/izplačil udeležencem. Z zmagovalcem natečaja, ki bo prejel največje število javnostih, bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve in odstopu avtorskih pravic. Drugo in tretje uvrščeni v drugi fazi ocenjevanja – testiranja na ciljnih javnostih – bosta prejela denarne nagrade in sicer drugo uvrščeni v višini 1.000,00 EUR, tretje uvrščeni v višini 700,00 EUR. Grafične rešitve drugo in tretje uvrščenega postanejo last MKO in jih lahko uporabi za kasnejše namene.

Ponudbe, ki ne bodo nagrajene, bodo vrnjene avtorjem brez odškodnine, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se zavezuje, da njihove ideje ne bodo uporabljene.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 9. december 2013.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi z javnim natečajem lahko vlagatelji dobijo pri Štefi Videčnik, e-pošta: stefi.videcnik@gov.si, Tel: (01) 478-90-19, Faks: (01) 478-90-21, (01) 478-90-13.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega natečaja na spletni strani: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj