V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

15. 10. 2013

Objavljeno: STA, 9. 10. 2013, www.sta.si

Z 9. oktobrom 2013 sta začeli veljati noveli zakonov o gospodarskih družbah in o podpornem okolju za podjetništvo. Prva med drugim rahlja pogoje za ustanovitev podjetja, druga širi nabor upravičencev do podpore na področju podjetništva.

Novela zakona o gospodarskih družbah vsebuje novosti v delu, ki opredeljuje pogoje za vpis subjekta v sodni register in omejitve pri ustanavljanju, vodenju in nadzoru družb ter katerega izvajanje je ustavno sodišče zadržalo.

Tako je med drugim črtana omejitev, da družbe ne morejo ustanoviti, voditi ali nadzirati osebe, ki so člani vodstva ali nadzora v podjetjih v postopkih zaradi insolventnosti.

Zožen je nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. Skrajšana je tudi omejitev, da podjetja ne sme ustanoviti oseba, ki je pravnomočno obsojena na zaporno kazen (za določena kaznivega dejanja), in sicer z 10 na pet let od pravnomočne sodbe oz. do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let.

Črtano je tudi določilo, da sodišče osebam, ki so v organih družb v insolvenčnih postopkih, odvzame pooblastila za vodenje poslov ali nadzor v vseh družbah, v katerih ta oseba opravlja to funkcijo. Novela naj bi tudi preprečila zlorabe, do katerih je prihajalo z vpisom podjetja na naslovu, katerega lastnik za to ni dal dovoljenja oz. s tem sploh ni seznanjen.

Novela zakona o podpornem okolju za podjetništvo med drugim širi krog upravičencev do razvojnih spodbud in virov financiranja. Poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov lahko kandidirajo tudi zadruge, zavodi in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.

Od 9. oktobra 2013 pa je v veljavi tudi novela zakona o finančnih zavarovanjih, ki pa se bo začela uporabljati 30. dan po objavi v uradnem listu, 7. novembra.

Novela uvaja postopek notarske prodaje nepremičnin, ki temelji na neposredno izvršljivem notarskem zapisu. Novela bo pospešila možnost unovčevanja zavarovanj, ki jih imajo kreditne institucije in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj