Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb – Komen in Štanjel

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb – Komen in Štanjel

15. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 83, Datum: 11. 10. 2013, Stran: 2841

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so naslednji prostori:

1. Poslovni prostor na naslovu: Komen 118 se nahaja v pritličju in delno kleti objekta, obsega dva večja prostora in en manjši v pritličju, v izmeri 69,24 m2 ter manjši prostor v kleti, v skupni izmeri 18,64 m2 (zaradi obdelave in dostopa, v ceni najemnine obračunana 50 %). Prostor se oddaja za namen trgovske ali druge mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 353,52 EUR;

2. Poslovni prostor na naslovu: Štanjel 59a se nahaja v prvem nadstropju stavbe in meri 20 m2. Prostor se oddaja za mirno storitveno, pisarniško ali društveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 90 EUR;

3. Poslovni prostor na naslovu: Štanjel 59a se nahaja v prvem nadstropju stavbe in meri 52 m2. Prostor je prilagojen za frizersko dejavnost, vendar se v njem lahko izvaja tudi druga mirna storitvena, pisarniška ali društvena dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 234 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Rok za oddajo ponudb (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) je najpozneje v roku 30 dni od dneva objave tega razpisa.

Dodatne informacije: Občina Komen, Komen 86, Komen, Kontaktna oseba: Katja Mulič, Tel: (05) 731-04-65. Ogled poslovnih prostorov je mogoč po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Občine Komen: www.komen.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj