Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

01. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 27. 9. 2013, Stran: 2669

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo.
  • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot;

  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 2.092.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: arsktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: www.arsktrp.gov.si, www.mko.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKO in ARSKTRP.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj