Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2010

Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2010

04. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 30.4.2010, Stran: 986

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje ukrepe:

A. subvencioniranje realne obrestne mere,

B. promocija izdelkov in storitev malih podjetij,

C. svetovalne storitve,

D. pospeševanje poklicnega izobraževanja,

E. pospeševanje zaposlovanja,

F. sofinanciranje izdelave poslovnega načrta.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

– samostojni podjetniki in mala podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od 10 milijonov EUR (Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe),

– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,

– mala podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Sedež podjetja oziroma obratovalnice mora biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti sedež/stalno prebivališče na območju Občine Komen.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev na postavki 140201 Malo gospodarstvo, znaša 14.407 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Občina Komen bo vloge sprejemala od naslednjega dne od objave razpisa v Uradnem listu RS do 25. oktobra 2010.

Dodatne informacije: Občina Komen, Kontaktna oseba: Andreja Štok, Tel: (05) 731-04-52.

Razpisna dokumentacija: Razpisni obrazci so dosegljivi:

– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave,

– v sprejemni pisarni Občine Komen.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010034.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj