Brezplačni seminar - »Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov v luči ZDoh-2«

Brezplačni seminar - »Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov v luči ZDoh-2«

10. 09. 2013

Datum: 24. september 2013, ob 15.30 uri

Kraj: v Domu obrtnikov Brežice (predavalnica - I. nadstropje), Cesta prvih borcev 3, Brežice

Brezplačni seminar z naslovom: »Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov v luči ZDoh-2« bo potekal v torek, 24. septembra 2013, s pričetkom ob 15.30 uri v Domu obrtnikov Brežice (predavalnica - I. nadstropje), Cesta prvih borcev 3, Brežice.

Pomen »pisanja« potnih nalogov izhaja iz dejstva, da so le ti osnova za povračilo stroškov, ki jih ima delojemalec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Za pravilno obdavčitev »potnih stroškov« - kar je hkrati tudi pogoj za njihovo »davčno priznavanje« pa je nujno potrebno dobro poznavanje Zakona o dohodnini, predvsem pa obeh Uredb, ki na takšen ali drugačen način določata višino in način povračila le teh.

Na seminarju boste seznanjeni o:

 • Pomenu in sestavinah potnega naloga,
 • Najpogostejših napakah, povezanih s potnimi nalogi in obračuni stroškov službenih poti,
 • Vplivu »Davčne uredbe« na obračun potnih stroškov,
 • Mnenjih in pojasnilih DURS-a o navedeni problematiki, ter njihovi uporabi,

in pridobili :

 • Veliko praktičnega znanja in konkretnih napotkov za delo ter
 • možnost aktivnega sodelovanja.

Program:

 • Kaj je potni nalog in iz česa izhaja,
 • Ali lahko izdamo tedenski, mesečni potni nalog?
 • Problematika izplačil dnevnic »terenskim delavcem«,
 • Ali »Davčna uredba« res določa oziroma omejuje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, do katerih imajo delavci pravico v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami?
 • Pomen »Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino«,
 • Davčno priznavanje potnih stroškov v luči Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
 • Najpogostejše nepravilnosti povezane z obračuni stroškov službenih poti …
 • Obračun potnih stroškov dijaku ali študenti, ki dela preko napotnice »študentskega servisa«.,
 • Pomen dokazovanja dejanskih potnih stroškov, v primeru doseganja dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja !,…

Seminar je namenjen: vodjem financ in računovodstva, zaposlenim, ki obračunavajo povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar bo vodila: Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave: Prijave sprejemajo v pisarni Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Kontaktna oseba: Slavica Kostevc, Tel: 49-92-270, GSM: 051/427-911, e-pošta: slavica.kostevc@ozs.si oz. na sedežu CPT Krško, Tel: (07) 490 22 20, e-pošta: info@cptkrsko.si. Prijave sprejemajo do vključno četrtka, 19. septembra 2013 oz. do zasedbe prostih mest. Udeležba na seminarju brez predhodne prijave, ne bo mogoča. Seminar bodo izvedli ob zadostnem številu prijavljenih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj