Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinskih storitev - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinskih storitev - Ljubljana

20. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 16. 8. 2013, Stran: 2370

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so delovni prostori, v izmeri 284,90 m2, v stavbi na Tržaški cesti 25, Ljubljana.

V naravi navedeni prostori predstavljajo:

  • prostor v pritličju (kuhinja in bife s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 243,30 m2,
  • kletne prostore (delno opremljeno skladišče, garderoba in WC) v skupnem obsegu 41,60 m2.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti – zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente.

Znesek mesečne najemnine bo določen na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 4,00 EUR/m2 oziroma 1.139,60 EUR za skupno 284,90 m2 prostorov (vse brez DDV). V najemnino je všteta tudi souporaba določenih prostorov za dostop do najetih prostorov, niso pa všteti obratovalni in funkcionalni stroški.

Najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Rok: Rok za oddajo ponudb je 2. 9. 2013, do 10. ure.

Ponudnik mora pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za morebitna vprašanja je izr. prof. dr. Tadej Kotnik, Tel: (01) 476-87-68.

Zainteresirani ponudniki si bodo lahko prostore ogledali 26. 8. 2013 ob 9. uri. Izven tega termina ogled prostorov ni možen.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani organizatorja: www.fe.uni-lj.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj