Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2013

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2013

20. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 16. 8. 2013, Stran: 2354

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • sofinanciranje investicij (namen A)
  • sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (namen B)
  • sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (namen C)
  • subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (namen D)

Več o predmetu razpisa

Pogoji za sodelovanje: Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju občine Brežice.

Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje najmanj dve tretjini(2/3) oseb za nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na območju Občine Brežice.

Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru po 1. 7. 2012. Do subvencije niso upravičena podjetja, ki v starem mestnem jedru izvajajo dejavnost gostinstva in trgovine, razen trgovine z lokalnimi proizvodi domače obrti in ekološko pridelane hrane.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 130.000 EUR, od tega:

  • namen A: 95.000 EUR
  • namen B: 20.000 EUR
  • namen C: 5.000 EUR
  • namen D: 10.000 EUR

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2013.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, Tel: (07) 620-55-52.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj