Storitve SPIRIT Slovenija, javne agencije s področja internacionalizacije

Storitve SPIRIT Slovenija, javne agencije s področja internacionalizacije

13. 08. 2013

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Revija Kapital, 9. 6. 2013, Št. 571, www.revijakapital.com

Učinkovit način širjenja poslovanja v tujino

Ena glavnih dejavnosti SPIRIT Slovenija kot izvajalske agencije Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je spodbujanje internacionalizacije poslovanja slovenskih podjetij. Glavni cilji izvajanja storitev na področju internacionalizacije so zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih, povečanje in geografska razpršitev izvoza. Vrsta storitev, ki so brezplačne, je namenjena slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ne glede na fazo mednarodnega poslovanja, v kateri se nahajajo. Z njimi želimo podjetjem omogočiti kar najbolj učinkovit način širjenja poslovanja v tujino. Izvozno okno z informacijami o tujih trgih, svetovanje, izobraževanje za mednarodno poslovanje, sofinanciranje tržnih raziskav in individualnih sejemskih nastopov, predstavitev podjetij na tujih trgih, bodisi v okviru gospodarskih delegacij bodisi na mednarodnih sejmih v tujini, ter konkretna pomoč na tujem trgu s strani slovenskih poslovnih klubov v tujini, so storitve, ki smo jih na SPIRIT Slovenija oblikovali ob upoštevanju predlogov, podanih s strani slovenskih podjetij in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki financira in določa programske usmeritve delovanja agencije.

Izvozno okno – vse podrobnosti o poslovanju na tujem trgu

Vsako podjetje, ki razmišlja o vstopu in širitvi poslovanja na tuje trge potrebuje vrsto informacij o posameznem trgu. SPIRIT Slovenija podjetjem tudi na tem področju nudi kar nekaj storitev. Vstopna točka za informacije o tujih trgih je spletni portal Izvozno okno, kjer lahko podjetja dobijo podrobne informacije o poslovanju na tujem trgu, dajatvah, načinih prodaje, poslovnih običajih, postopkih ustanavljanja podjetij v tujini, gospodarskih panogah na kar 53 tujih trgih (skladno s prioritetnimi trgi v MI 2013 smo dodali tudi Azerbajdžan in Kazahstan).

Da so informacije na Izvoznem oknu čim bolj aktualne, SPIRIT Slovenija na Izvoznem oknu združuje informacije slovenskih poslovnih klubov v tujini, ekonomskih svetovalcev na Veleposlaništvu RS v tujini, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, carine itd., ki redno posodabljajo informacije, hkrati pa izvajajo tudi svetovanje podjetjem, ki jih posamezni trg podrobneje zanima. Obiskanost Izvoznega okna se iz leta v leto povečuje.

Brezplačen dostop do baze

Tudi število vprašanj v zvezi s tujimi trgi, ki nam jih na Izvozno okno posredujejo podjetja, je iz leta v leto več. Največkrat se podjetja na nas obračajo z vprašanji, kot so kako preveriti tujega poslovnega partnerja, kako pridobiti nabor potencialnih poslovnih partnerjev, kakšen je izvozni postopek v posamezno državo, ali obstajajo morebitne ovire pri izvozu itd. Vedno večje število svetovanj, ki jih opravimo na SPIRIT Slovenija, kaže na to, da se podjetja zavedajo pomena dobre raziskave tržišča, preden se vstopa na tuji trg dejansko lotijo. In tukaj želimo poudariti še eno izmed možnosti, ki jo slovenska podjetja premalo izkoriščajo. SPIRIT Slovenija kot zastopnik International Trade Centra v Sloveniji za bazo Market AnalysisTools, ponuja slovenskim podjetjem brezplačen dostop do omenjene baze, ki predstavlja odlično osnovo za pripravo osnovnega pregleda tujega trga in ponuja odgovore na vprašanja, kot so: katera država uvozi in izvozi največ izdelkov/storitev, ki jih podjetje proizvaja, kakšen je delež v svetovnem uvozu/izvozu; kakšni so trendi uvoza in izvoza teh izdelkov na tujih trgih; kolikšen je obseg in gibanje izvoza in uvoza teh izdelkov v določeno državo po letih itd. Vse, kar mora podjetje, ki želi brezplačen dostop do omenjene baze narediti, je poslati prošnjo na e-naslov: izvoznookno@japti.si.

Izobraževanje za mednarodno poslovanje

V kratkem bo startala že sedma generacija slušateljev mednarodnega programa Izobraževanje za mednarodno poslovanje (International Trade Management – ITM), ki velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodnega poslovanja v EU, in v katerem podjetja naučimo sistematičnega načrtovanja prodora na tuje trge. Program, ki ga SPIRIT Slovenija (prej JAPTI) izvaja že sedmo leto zapored v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Swedish Trade Council (STC) ter svetovno priznanimi predavatelji, je med slovenskimi podjetji zelo cenjen. Njegova glavna prednost je izjemna praktična usmerjenost programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Sestavljen je iz sklopa delavnic, v okviru katerih udeleženci pripravijo konkreten izvozni načrta podjetja ter sklopa mednarodnih seminarjev, ki udeležence opremijo z znanjem in veščinami s področij raziskovanja tujih trgov, načrtovanja izvozne strategije, uvajanja sprememb v podjetja, medkulturnih razlik ter pogajanj v mednarodnem poslovanju. Več o programu in o izkušnjah dosedanjih udeležencev je na voljo na www.izvoznookno.si.

Sofinanciranje izdelave tržnih raziskav

Četrta v vrsti storitev, ki jo SPIRIT Slovenija nudi podjetjem, ki želijo podrobneje raziskati tuje trge, je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav. Storitev, ki jo agencija izvaja, se je pri podjetjih izkazala za zelo koristno in dobrodošlo.

Gospodarske delegacije

Slovenskim podjetjem nudimo tudi možnosti predstavitve na tujih trgih bodisi v okviru gospodarskih delegacij, bodisi v okviru sejemskih nastopov. Gospodarske delegacije so instrument, katerih glavna prednost je, da podjetja spoznajo poslovne priložnosti in načine poslovanja na tujem trgu, v okviru b2b sestankov, ki jih SPIRIT Slovenija organizira pa podjetjem omogočamo navezavo kakovostnih poslovnih stikov s tujimi poslovnimi partnerji. Podjetja na vsako gospodarsko delegacijo v okviru pripravljalnega seminarja tudi pripravimo, kjer predstavimo specifike poslovanja in poslovne običaje na posameznem trgu.

Sejemski nastopi

Sejemski nastopi so eden izmed najpomembnejših načinov predstavitve podjetij in njihovih izdelkov oz. storitev ter iskanja kupcev v tujini. V okviru sejmov podjetja preverijo konkurenco, trende v razvoju posamezne panoge in vzpostavijo nove poslovne stike, ki so podlaga za sklepanje novih poslov. SPIRIT Slovenija na področju sejemskih predstavitev izvaja dve vrsti aktivnosti: organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini in preko javnega razpisa sofinancira upravičene stroške nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Interes slovenskih podjetij za obe aktivnosti je iz leta v leto večji.

Na podlagi javnega povabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini, ki ga agencija objavi vsako leto – letos je odprt do 6. septembra, oblikujemo seznam sejmov, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva. Sicer pa agencija poleg finančnih sredstev, ki jih namenja za sejemske aktivnosti, podjetjem tudi svetuje pri izbiri najustreznejšega sejma, jih na sejemski nastop pripravi in poveže v skupino. Odzivi podjetij, ki so razstavljala v okviru skupinske predstavitvena mednarodnih sejmih so zelo pozitivni, izpostavljajo predvsem združevanje razstavljavcev na večji razstavni površini in sinergije med podjetji ter celostno grafično podobo razstavnega prostora, ki sodelujočim podjetjem omogoča večjo prepoznavnost. Na spletnem portalu: http://www.izvoznookno.si/ lahko podjetja najdejo tudi ostale informacije v zvezi s sejmi, obsežno bazo sejmov v tujini, priročnik Sejemski vseved z napotki za lažjo pripravo na sejemski nastop itd.

Sofinanciranje za udeležbo na mednarodnih sejmih

V kolikor podjetje na seznamu sejmov za skupinske sejemske nastope ne najde ustreznega sejma, se lahko vsako leto prijavi na Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Za letos je razpis že zaprt, podjetja pa so na razpisu lahko prejela največ 10.000 EUR oz. 60 % upravičenih stroškov, kamor sodijo stroški najema, postavitve in ureditve ter upravljanja razstavnega prostora.

Slovenski poslovni klubi

Prepoznavnost podjetij na posameznem tujem trgu se gradi na dolgi rok, zato tudi sejemski nastop običajno ni enkratna aktivnost pač pa se izvaja nekaj let zaporedoma. Predvsem za mala in srednje velika podjetja, ki so omejena tako s finančnimi kot kadrovskimi viri je finančna podpora SPIRIT Slovenija pri sejemskih aktivnostih zelo pomembna.

Kar nekaj slovenskih podjetij je v tujini že uspelo in veliko se jih, skupaj s tujimi podjetji združuje v slovenske poslovne klube, ki delujejo na posameznih tujih trgih. Znanje in izkušnje, s katerimi razpolagajo člani slovenskih poslovnih klubov so lahko pomemben vir informacij za slovenska podjetja, ki želijo prodreti na tuji trg. Slovenski poslovni klubi, katerim SPIRIT Slovenija tudi sofinancira njihovo delovanje, omogočajo stike in izmenjavo informacij med slovenskimi in tujimi podjetji, pomagajo pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini, organizirajo poslovne delegacije ipd.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj