Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2013

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2013

13. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 9. 8. 2013, Stran: 2311

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 477.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 238.500,00 EUR.

Več

Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

Mestna občina Koper

126.000,00 EUR

Občina Izola

25.000,00 EUR

Občina Piran

89.000,00 EUR

Občina Sežana

237.000,00 EUR

Skupaj

477.000,00 EUR

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  • člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (izpolnjena vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR);
  • gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mikro, mala in srednje velika podjetja;
  • tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Garancijska shema

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vlogo za posojilo in garancijo lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih:

  • na spletnih straneh: www.rrc-kp.si, pod rubriko Kreditiranje podjetij;
  • Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 66-37-583;
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, Kontaktna oseba: Alberto Manzin, Tel: 041/870-401;
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Kontaktna oseba: Vlasta Sluban, Tel: (05) 73-44-362, spletna stran: www.ora.si;
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 71-12-310.

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na zgoraj navedenih mestih.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj