SPIRIT Slovenija, javna agencija začela s projektom identifikacije in razvoja zgodb za oblikovanje in trženje turističnih produktov

SPIRIT Slovenija, javna agencija začela s projektom identifikacije in razvoja zgodb za oblikovanje in trženje turističnih produktov

23. 07. 2013

Vir in informacije: www.slovenia.info, 2. 7. 2013

Oblikovanje in pripovedovanje zgodb (ang. Storytelling) je danes globalni trend in učinkovito orodje razvoja in trženja turističnih produktov ter destinacij.

V 21. stoletju, v obdobju »sanjske družbe«, so vse uspešnejša tista podjetja, izdelki ali storitve, ki kupca nagovorijo drugače – skozi zgodbo, s čemer prebudijo njegova čustva in domišljijo ter ga popeljejo v njemu privlačen svet. Realnost, ki temelji samo na informacijah, ne pritegne več – in to še posebej velja za turizem. Suhoparne informacije in slike brez čustev niso dovolj, prav tako ne prepričajo opisi ponudbe s presežniki. Študije kažejo, da lahko zgodbe predstavljajo za destinacijo konkurenčno prednost, za turista pa bogatejšo izkušnjo in večje zadovoljstvo.

Slovenija je bogata z zgodbami, ki pa niso v zadovoljivi meri vpete v turistične produkte oz. imamo turistične produkte brez zgodb.

Z izvedbo projekta želimo prispevati k realizaciji ciljev turistične strategije, predvsem v delu, ki govori o povečanju prepoznavnosti turistične ponudbe, temelječe na trajnostnem konceptu in o oblikovanju turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo.

V okviru projekta bodo tako:

  • analizirane obstoječe zgodbe na področju Slovenije, ki so že vključene v turistične produkte; identificirane zgodbe, ki na določenem lokalnem območju obstajajo, a še ni razvitih turističnih produktov v povezavi z njimi; ter oblikovane nove zgodbe;
  • zgodbe bodo ocenjene glede na različne tipe in kriterije ter predvsem glede na turistični razvojni in trženjski potencial (pripravljena bo »piramida zgodb«, ki bo gradila prepoznavno komuniciranje od krovne do destinacijske ravni in obratno);
  • pripravljen bo koncept implementacije izbranih zgodb v turistične produkte;
  • podane bodo usmeritve za trženje zgodb in organizacijo na področju zgodb na krovni ravni in na ravni destinacije;
  • v okviru projekta bo pripravljen priročnik za oblikovanje turističnih produktov na osnovi izbranih zgodb ter za njihovo komuniciranje in trženje (v njem pa bo pojasnjena tudi celotna terminologija na tem področju).

Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju s ključnimi deležniki. Prvi korak je vprašalnik za identifikacijo zgodb na različnih ravneh (destinacije, regije, podjetja), ki ga bo javna agencija SPIRIT Slovenija naslovila na lokalne turistične organizacije, regijske turistične organizacije in turistična podjetja. Sledila bo analiza vseh identificiranih zgodb, njihova selekcija in vsebinska nadgradnja ter razvoj novih zgodb, v naslednji fazi (septembra in oktobra) pa bo potekalo vsebinsko usklajevanje na terenu, v obliki delavnic.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj