Podaljšanje roka za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014

Podaljšanje roka za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014

23. 07. 2013

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija, 19. 7. 2013, www.spiritslovenia.si

Zaradi številnih prošenj podjetij za podaljšanje roka za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014 smo na SPIRIT Slovenija, javna agencija tej pobudi ugodili in tako rok za posredovanje predlogov podjetij podaljšujemo do petka 6. septembra 2013.

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v naslednjih letih nadaljeval z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. Po sprejetem programu bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu: www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Predlog lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Pri pripravi končnega predloga sejmov boProgramski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme. Končno število sejmov posameznega predlagatelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

  • ime in podatke predlagatelja,
  • podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  • predvideno velikost razstavnega prostora,
  • poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

V pomoč pri odločanju vam je na voljo baza svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete na portalu Izvozno okno.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2014.

Prijave: Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do petka 6. septembra 2013 na e-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj