Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Lokev in Dutovlje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Lokev in Dutovlje

23. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 19. 7. 2013, Stran: 2157

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:

1. Poslovni prostor Lokev 104, 6219 Lokev:

  • Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Lokev. V neposredni bližini se nahaja vaška cerkev. Objekt je dostopen z državne ceste;
  • Izhodiščna (najnižja) vrednost je 26.660,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje:

  • Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne ceste, pred objektom je javno parkirišče;
  • Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 2. 8. 2013, do 11 ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na telefonski številki: (05) 731-01-11 ali (05) 731-01-18.

Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani: www.sezana.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj