Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

23. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 19. 7. 2013, Stran: 2101

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji.

Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji:

1. Promocijska funkcija:

  • Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu.

2. Distribucijska funkcija:

  • Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije.

3. Razvojna funkcija:

  • Priprava strategije razvoja turistične destinacije,
  • Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije.

4. Operativna funkcija:

  • Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša: 700.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. 8. 2013, najkasneje do 14. ure oziroma bodo priporočeno oddane na pošto do vključno 16. 8. 2013.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontaktna oseba: Nataša Pance, Tel: (01) 400-32-31, E-naslov: natasa.pance@gov.si in na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj