Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za drugo polovico leta 2013

Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za drugo polovico leta 2013

16. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 12. 7. 2013, Stran: 2059

Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (URE in OVE) za občane na nacionalni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni na celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje od 19. 7. 2013 do 31. 12. 2013 (dejavnost ENSVET).

Dejavnost ENSVET obsega predvsem:

 • pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov URE in OVE;
 • svetovanje pri reševanju konkretnih primerov;
 • svetovanje o ponudbi opreme in storitev za izvedbo naložb v URE in OVE.

Dejavnost ENSVET se po tem razpisu izvaja v lokalnih energetskih pisarnah za občane brezplačno in komercialno neodvisno. Izvajajo jo energetski svetovalci, ki so v pogodbenem razmerju z izvajalcem dejavnosti ENSVET. Izvajalec dejavnosti ENSVET (vlagatelj) pa opravlja vodenje in izvajanje operativnih del, ki vključujejo strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, kot tudi občasno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane.

Splošna tematska področja energetskega svetovanja dejavnosti ENSVET za občane so:

 • izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
 • zamenjava ogrevalnih naprav,
 • zmanjšanje porabe goriva,
 • izbira ustreznega goriva,
 • toplotna zaščita stavb,
 • izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja,
 • sanacija stavb z namenom zmanjšanja rabe energije,
 • uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
 • primernost uporabe in uvedba obnovljivih virov energije,
 • možnost pridobitve finančnih spodbud Eko sklada,
 • drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov,
 • druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije.

Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (pristojnim ministrstvom).

Seznam lokacij svetovalnih pisarn je objavljen na spletnem naslovu: www.ensvet.si.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), ki izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev je 310.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Rok za oddajo vlog je do 18. 7. 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 10. uro, Kontaktna oseba: Katarina Kafadar, Tel: (01) 241-48-75, e-pošta: kkafadar@ekosklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. Potencialni vlagatelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom ali po e-pošti: kkafadar@ekosklad.si, do roka za predložitev vlog.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj