Dvig stopenj DDV: najpogostejša vprašanja in odgovori

Dvig stopenj DDV: najpogostejša vprašanja in odgovori

09. 07. 2013

Objavljeno: Finance, 2. 7. 2013, www.finance.si, Avtor: Tanja Urbanija

Enajst najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo v računovodstvu v povezavi z dvigom stopenj DDV. Vprašanja se nanašajo na obrazce, zaloge, konte, račune, dobropise in cene.

1. Ali bo obrazec DDV-O spremenjen? Predvidoma ne. Če bi zaradi stopenj dodajali nova polja, bi to pomenilo deset novih polj na obrazcu DDV-O, kar gotovo ni zmanjševanje administracije za gospodarstvo, hkrati pa to tudi Dursu ne bi olajšalo nadzora.

2. Ali je treba zaradi dviga stopenj popisati zaloge? Ne, načelno ni treba. Če smo kupili blago do 30. junija in odbijemo vstopni DDV po 20-odstotni stopnji, bomo ob prodaji blaga po 1. juliju obračunali DDV po 22-odstotni stopnji.

3. Ali odprem nove konte? Lahko, ni pa nujno.

4. Kaj je pomembno z vidika uporabe stopenj pri računih med davčnimi zavezanci znotraj Slovenije? Pomemben je datum dobave oziroma datum opravljene storitve, ne glede na datum izdaje računa. Če je datum dobave (za blago ali storitve) pred 30. junijem in je račun za to dobavo izdan julija, se uporabijo »stare« stopnje. Če je datum dobave (za blago ali storitve) po 1. juliju, se uporabijo »nove« stopnje ne glede na to, kdaj je račun izdan.

5. Katero stopnjo DDV uporabim pri samoobdavčitvah za prejete storitve iz EU ali zunaj EU (prejeta storitev sodi v 25. člen ZDDV-1)? Pomemben je datum, ko je bila storitev opravljena, ne glede na datum izdaje računa in ne glede na datum prejema računa. Če je storitev opravljena do 30. junija, se za samoobdavčitev uporabijo »stare« stopnje. Če je datum opravljene storitve po 1. juliju, se uporabijo »nove« stopnje.

6. Prejeti račun (iz EU ali zunaj EU) se nanaša na storitev iz 25. člena ZDDV-1 za obdobje maj-avgust 2013. Katero stopnjo DDV uporabim za samoobdavčitev? Uporabi se 22-odstotna stopnja, ker se obdobje, na katero se zaračunana storitev nanaša, konča avgusta in zaradi tega, ker ni navedeno, koliko storitev je bilo opravljenih do 30. junija.

7. Katero stopnjo DDV uporabim pri samoobdavčitvah za prejem blaga iz EU? Večinoma bo pomemben datum računa. Primer: datum dobave je 28. junij, datum računa 30. junij, datum prejema računa 5. julij. Za samoobdavčitev (pridobitev blaga iz EU) se uporabijo »stare« stopnje DDV in se samoobdavčitev (tako izhodni DDV kot tudi odbitek) vključi v obračun DDV za junij.

8. Ali je kakšno prehodno obdobje, ko se »tolerirajo« napake? Ne.

9. Do kdaj se uporabljajo »stare« stopnje pri računih? Ni časovne omejitve. Če se račun nanaša na dobavo do 30. junija, se lahko uporabijo »stare« stopnje, čeprav se račun izda denimo oktobra 2013. Prejemnik po prejemu takšnega računa lahko odbija vstopni DDV po stopnjah 20 ali 8,5 odstotka, če izpolnjuje pogoje za odbitek. Težavo ima izdajatelj, ker bi moral načelno ta promet vključiti v obračun DDV-O za junij, ki se odda konec julija. Teoretično je to možno tudi oktobra, če bo izdajatelj računa to prijavil kot napako in bo zaradi zamude plačal obresti na obdobje od konca junija. Za prejemnika takšnega računa ni pomembno, ali je izdajatelj v oktobru obračunal in plačal obresti ali ne.

10. Do kdaj se uporabljajo »stare« stopnje pri dobropisih? Ni časovne omejitve. Če se dobropis nanaša na dobavo blaga ali opravljene storitve ter je bil na izdanem računu obračunan DDV po stopnjah 20 ali 8,5 odstotka, bo treba enake stopnje uporabiti tudi pri dobropisu. Nelogično bi bilo, da bi prodajalec zmanjšal svoj izhodni DDV za več, kot ga je sploh plačal po izdanem računu.

11. Ali lahko spremenim cene zaradi dviga stopenj DDV? To je odvisno od pogodbenih določb. Če je cena 120 enot določena kot fiksna in nespremenljiva (pogosta določba v javnih razpisih), potem je do 30. junija prihodek sto enot, po 1. juliju pa bo le še 98,36 enote. V tem primeru bo cena z vključenim DDV tudi po 1. juliju še vedno 120 enot. Če je cena določena kot sto enot, na katero se obračuna vsakokrat veljavni DDV, bo cena z vključenim DDV po 1. juliju 122 enot.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj