Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Ravne na Koroškem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Ravne na Koroškem

09. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 5. 7. 2013, Stran: 2021

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina, del poslovne stavbe, na naslovu: Gledališka pot 6 in 4, Ravne na Koroškem z neto tlorisno površino 928,03 m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2 in parc. št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o. Ravne.

Celoten objekt je vpisan v kataster stavb, sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se prodaja brez dveh etažnih delov. Iz prodaje so izločeni naslednji deli; stanovanje in toplotna podpostaja, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi.

Na lokaciji je možna stanovanjska in mirna poslovna dejavnost.

Izhodiščna cena za nepremičnino 273.597,71 €.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene.

Dodatne informacije: Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, Tel: (02) 82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj