Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem - mejni prehod Lipica

Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem - mejni prehod Lipica

02. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 28. 6. 2013, Stran: 1976

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je nepremičnina v izmeri 3154 m2, ki v naravi predstavlja poslovni objekt bivšega mejnega prehoda Lipica, zgrajenega leta 1982, v izmeri 284,90 m2, nestanovanjski objekt – transformatorska postaja, zgrajen leta 1982, v izmeri 7,00 m2 in zemljišče ob objektu, v izmeri 1577 m2.

Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju naselja Lipica, znotraj Kraške kulturne krajine v Lipici, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Poslovni prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in poslovanju s strankami. Za spremembo namembnosti prostora za opravljanje druge dejavnosti, si mora najemnik sam in na lastne stroške pridobiti zahtevano dokumentacijo.

Izklicna cena za predmetno nepremičnino je 1.200 EUR/mesec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Rok: Dražitelji predložijo zahtevane dokumente najkasneje do 12. 8. 2013.

Javna dražba bo potekala 14. 8. 2013, na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi, v IV. nadstropju, ob 10. uri.

Dražitelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo vplačati varščino v višini izhodiščne mesečne najemnine v višini 1.200 EUR.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Tel: (01) 478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.

Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Tel: (01) 478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj