Predvidene nadaljnje aktivnosti gospodarskega ministrstva

Predvidene nadaljnje aktivnosti gospodarskega ministrstva

28. 06. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 30. 5. 2024, www.gov.si

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob zaključku drugega leta mandata predstavil nekaj ključnih aktivnosti, ki jih je ministrstvo skupaj z vlado izvedlo na področju gospodarstva, turizma in športa.

Več o tem

Predvidene nadaljnje aktivnosti

Letos bodo na ministrstvu skupaj z izvajalskimi institucijami objavili 42 ukrepov za razvoj podjetij, za katere ima ministrstvo na voljo 339,2 milijona evrov za področja podpore podjetništvu, energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije, raziskave, razvoj in inovacije, nadaljnjo internacionalizacijo gospodarstva, krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno industrijo, rokodelstvo, turizem in šport.

Obenem ministrstvo pripravlja nov Akcijski načrt za konkurenčnost, na podlagi katerega želijo naše gospodarstvo iz kompetentnega dobavitelja razviti v inovativnega in trajnostnega razvojnika. Cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030, za dosego ciljev pa se ukrepi osredotočajo na tri stebre: nadgradnja in dekarbonizacija industrij, novi produkti in nove industrije s poudarkom na start-up ekosistemu ter večja privlačnost Slovenije za inovacijske aktivnosti globalnih visokotehnoloških podjetij.

Ministrstvo intenzivno dela tudi na prilagoditvi zakonodaje za večjo produktivnost slovenskega gospodarstva, in sicer predvsem na spremembah Zakona o spodbujanju investicij in Zakona o podpornem okolju.

V prihodnjih dveh letih bodo aktivnosti ministrstva usmerjene tudi v aktivnosti za sprejem v polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji, podporo gospodarstvu in institucijam pri internacionalizaciji (tako imenovane izhodne vesoljske delegacije) ter krepitev vesoljskega sektorja v skladu s Slovensko vesoljsko strategijo 2030. Slovenska vesoljska pisarna si bo prizadevala tudi za podporo podjetjem in institucijam pri vključevanju v NASA programe.

Na področju lesarstva bo ministrstvo tudi v prihodnje zasledovalo cilje določene s Slovensko industrijsko strategijo in Izvedbenim dokumentom ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do leta 2030, s katerimi želi povečati prihodke od prodaje v lesni industriji na 2,5 milijarde evrov letno.

Na področju gospodarskega prava ministrstvo zaključuje pripravo novele Zakona o gospodarskih družbah, s katero posodablja trenutno ureditev na področju poročanja nefinančnih informacij - gre za poročanje o trajnostnosti. V načrtu gospodarske zakonodaje je tudi uvedba ukrepov za spodbujanje večje konkurenčnosti slovenskega podjetniškega ekosistema pri privabljanju investicij za financiranje projektov z visoko dodano vrednostjo - to so fleksibilnejše oblike gospodarskih družb. Ministrstvo bo pripravilo tudi implementacijo Direktivo o skrbnem pregledu podjetij glede trajnostnosti, celovito bo prenovilo Zakon o poslovnem registru, do konca letošnjega leta bo implementiralo tudi Uredbo 2023/988/EU o splošni varnosti proizvodov. Posebno pozornost bo namenilo prenosu štirih evropskih direktiv v slovensko zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov, s čimer bo zadostilo evropskim zahtevam glede sklepanja pogodb o finančnih storitvah na daljavo, krepitve potrošnika za zeleni prehod, novih pravil za popravilo blaga in odgovornosti proizvodov z napako ter prenove zakonodaje, ki se nanaša na potrošniško kreditiranje. Med pomembnejšimi zakonskimi akti ministrstvo načrtuje tudi potrditev novega Zakona o Kobilarni Lipica v Državnem zboru RS ter sprejem Zakona o gostinstvu ter pripravo sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Ministrstvo je športu letos namenilo 45 milijonov sredstev in že objavilo vse štiri za letos načrtovane javne razpise. V teku je razpis za sofinanciranje investicij v javno športno infrastrukturo, in sicer je za letos in prihodnje leto skupaj namenjenih kar 32,4 milijona evrov. Ministrstvo namerava podpreti tudi dva pomembna projekta Evropskega socialnega sklada, ki jih bosta do leta 2028 izvajala OKS-ZŠZ in Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite. Gre za projekt »Zmigaj se do vadbe, katerega cilj je povečati telesno dejavnost odraslih, zanj pa bo namenjenih dobrih 4,4 milijona evrov. Cilj drugega projekta “Aktivno inkluzivno« pa je povečanje vključenosti invalidov v šport, zanj pa bo namenjenih pet milijonov evrov. Ministrstvo poleg tega pripravlja tudi Nacionalni program športa za naslednje desetletno obdobje (2024 – 2033), spremeniti pa namerava tudi Zakon o športu v delu, ki se nanaša na ureditev področja velikih mednarodnih športnih prireditev, in sicer sistem vlaganja vlog za pridobitev soglasja za kandidaturo in sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev.

Stanje gospodarstva

Po ocenah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Evropske komisije, Mednarodnega finančnega sklada se bo letos svetovno gospodarstvo okrepilo za 3,1 odstotka. Slovenija je leta 2023 dosegla nadpovprečno rast bruto domačega proizvoda (BDP) glede na povprečje v EU. V prvem četrtletju letošnjega leta pa se je BDP povečal za 2,1 odstotka glede na isto obdobje lani. Po napovedih naj bi letos Slovenija dosegla med 2 in 2,3 odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa med 2,5 in 2,7 odstotno. Slovenija je povečala dodano vrednost na zaposlenega s 55.600 evrov v 2022 na 61.000 evrov v lanskem letu. Inflacija se je znižala, aprila pa se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije izboljšala tudi gospodarska klima.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj