Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

02. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 28. 6. 2013, Stran: 1988

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, z namembnostjo frizerski salon oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 220,27 EUR oziroma 7,31 EUR/m2;

b) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 880,00 EUR oziroma 11,32 EUR/m2;

c) Gorkijeva 8, v izmeri 115,00 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 995,91 EUR oziroma 8,66 EUR/m2;

d) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 104,03 EUR oziroma 6,30 EUR/m2;

e) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR oziroma 6,71 EUR/m2;

f) Postojnska ulica 7, v izmeri 36,65 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 296,76 EUR oziroma 8,09 EUR/m2;

g) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR oziroma 9,60 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2013.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Željko Kerezovič, Tel: (05) 66-00-352.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranj ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj