Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v 2024

Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v 2024

18. 06. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 14. 6. 2024, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 14. 6. 2024 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024. Sredstva v višini 300.000 evrov so namenjena sofinanciranju stroškov dela v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki izvajajo aktivnosti spodbujanja razvoj gospodarstva.

Namen javnega razpisa je podpreti izvajanje aktivnosti gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela redno zaposlenih (plač) ter pogodbenega dela v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki v zamejskih gospodarskih strukturah delujejo na področju aktivnosti, ki spodbujajo razvoj gospodarstva, in sicer za naslednje teritorialne sklope:

  • Sklop 1 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji,
  • Sklop 2 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji,
  • Sklop 3 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem,
  • Sklop 4 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (območje severne Istre, reško zaledje, Gorski Kotar) in
  • Sklop 5 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (Med(ži)murje, Obkolpje, Obsotelje, Zagreb z okolico).

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v zamejstvu, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša skupaj 300.000 evrov oz. za posamezni teritorialni sklop 60.000 evrov.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški dela redno zaposlenih (plače/celoten strošek delodajalca) ter pogodbenega dela (v bruto zneskih) v zamejskih gospodarskih strukturah. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške do višine 100 odstotkov. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške eni osebi iz vsakega teritorialnega sklopa zamejstva.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2024 in traja do 20. novembra 2024, koriščenje sredstev pa je možno v letu 2024. Do sofinanciranja bodo upravičeni stroški, plačani znotraj obdobja upravičenosti.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 28. junij 2024.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj