Drugi javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mladi

Drugi javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mladi

18. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 14. 6. 2024, Stran: 1577

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki je namenjeno mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta je razvoj kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, s poudarkom na trajnostnih projektih, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Prednost imajo tudi projekti, ki so usmerjeni v obnovo proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, in sicer v okviru meril za izbor vlog.

Namen portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki predstavlja podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračuna Republike Slovenije, je zagotovitev ugodnosti za mladega kmeta, to so manjše zahteve po zavarovanju, nižje obrestne mere zaradi subvencije obrestne mere, daljše obdobje vračila posojila, daljše obdobje odloga plačevanja posojila ter pretvorba dela posojila v nepovratna sredstva ob doseganju vnaprej določenih merljivih ciljev iz podprtih naložb/ projektov.

Namen javnega razpisa je podpora mladim kmetom pri:

 • zmanjšanju težav mladih kmetov pri dostopanju do povratnih virov financiranja v začetnem obdobju kmetovanja po prevzemu kmetijskega gospodarstva;
 • izboljšanju konkurenčnosti, zvišanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in doseganju večje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev mladih kmetov;
 • razvoju kmetijskih gospodarstev mladih kmetov v povezavi s prehodom v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo;
 • obnovi proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev, prizadetih zaradi naravnih nesreč (poplava, zemeljski plaz, suša, pozeba in podobno).

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa:

 • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje;
 • doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti;
 • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo;
 • uvajanje inovativnih načinov reje oziroma kmetijske proizvodnje;
 • spodbuditev generacijske prenove;
 • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov;
 • ohranitev kmetijske proizvodnje.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mladi je:

Vir sredstev

Razpisana sredstva

Slovenski regionalno razvojni sklad

2.050.033,66 EUR razvojnih posojil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027

492.008,07 EUR sredstev za portfeljske garancije

1.049.101,41 EUR za subvencijo obrestne mere ter kapitalska znižanja do porabe sredstev

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte info@srrs.si s pripisom »Vprašanje - AGRO FI mladi«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj