Delovnopravna zakonodaja - najpogostejše kršitve delodajalcev in zaposlovanje tujcev, Črnomelj

Delovnopravna zakonodaja - najpogostejše kršitve delodajalcev in zaposlovanje tujcev, Črnomelj

28. 05. 2024

Datum: 4. junij 2024, ob 9.00 uri

Kraj: Podjetniški inkubator Bela krajina, Belokranjska cesta 36, Črnomelj

Brezplačno usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz regije JV Slovenija.

Na usposabljanju se boste v okviru delovnopravne zakonodaje dotaknili najpogostejših kršitev delodajalcev in konec lanskega leta sprejete novele Zakona o delovnih razmerjih, ki je prinesla kar nekaj novosti. Govorili boste o kršitvah na različnih področjih - od področja varstva osebnih podatkov na področju delovnih razmerij, evidenc delovnega časa, pogodb o zaposlitvi, spolnem in drugem nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu, prenehanju pogodbe o zaposlitvi, letnem dopustu, zadržanju in pobotu izplačila plače in obvezni vključitvi delavca v poklicno zavarovanje. Trenutno zelo aktualna tema je tudi zaposlovanje tujcev. Številni delodajalci v Sloveniji se danes soočajo s kadrovsko stisko in težavami pri zagotavljanju ustreznega kadra iz matične države, zato se vse bolj poslužujejo zaposlovanja tujcev. S povečanjem zaposlovanja tujcev se povečujejo tudi inšpekcijski nadzori podjetij. Inšpektorji pazijo na pravilno urejenost dokumentacije v skladu z zakonodajo. Če ugotovijo kršitve, lahko naložijo tudi visoke globe. Zato je pomembno, da delodajalec, ki potrebuje tujo delovno silo v podjetju, pravilno izvede vse postopke oz. celoten proces zaposlitve tujih državljanov.

Program je vsebinsko razdeljen na 2 dela, 1. del - najpogostejše kršitve delodajalca bo trajal 3 šolske ure, 2. del - zaposlovanje tujcev pa 2 šolski uri.

Program:

I. del: Najpogostejše kršitve delodajalca

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ

 • Pravne podlage obdelav osebnih podatkov v delovnem razmerju
 • Obdelava osebnih podatkov (zasebna/službena številka zaposlenega, GPS naprave v službenih avtomobilih, kopije osebnih dokumentov, kopije rojstnih, poročnih listov delavca in družinskih članov, namen izrabe letnega dopusta, fotografiranje delavca, članstvo delavca v sindikatu, evidenca delovnega časa, preverjanje alkoholiziranosti ter rezultati testa, zdravstveni podatki delavca, elektronska pošta in računalnik delavca, internet, tiskalnik)
 • Videonadzor delovnih prostorov
 • Posredovanje osebnih podatkov delavcev sindikatu
 • Rok hrambe osebnih podatkov

2. EVIDENCA DELOVNEGA ČASA

3. POGODBA O ZAPOSLITVI

 • Javna objava prostega delovnega mesta
 • Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas je izjema
 • Poskusno delo
 • Pogodba o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
 • Krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 • Krajši delovni čas žrtev nasilja v družini
 • Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • Delo od doma
 • Pravica do odklopa
 • Opravljanje dela na drugih pravnih podlagah – pogodbe civilnega prava, napotnice (elementi delovnega razmerja).

4. PREPOVED SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA TER TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU

5. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

 • Obličnost
 • Odpovedni razlog
 • Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi

6. LETNI DOPUST

7. ZADRŽANJE IN POBOT IZPLAČILA PLAČE

8. OBVEZNA VKLJUČITEV DELAVCA V POKLICNO ZAVAROVANJE

II. del: Zaposlovanje tujcev

 • OSNOVNI POGOJI ZA ZAPOSLITEV IN DELO TUJCEV, VRSTE SOGLASIJ IN DELOVNIH DOVOLJENJ
 • POSTOPKI ZAPOSLOVANJA NA PODLAGI BILATERALNIH SPORAZUMOV BIH IN SRBIJA
 • REALIZACIJA ZAPOSLITVE IN PREPOVEDI ZAPOSLOVANJA IN DELA TUJCEV
 • IZVAJANJE IN PRIJAVA STORITEV
 • PREDVIDENE NOVOSTI NOVELE ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT)
 • ZAPOSLITVENI DOGODKI V TUJINI IN PROAKTIVNA VLOGA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

Predavatelji: 

 • mag. Larisa Istenič, univ. dipl. prav, ki ima več kot petnajst let delovnih izkušenj na področju delovnega prava. Delovne izkušnje je pridobivala v različnih institucijah, v katerih je vodila kadrovsko področje. Svoje praktično in teoretično znanje je na navedenem področju dopolnjevala in ga posredovala naprej kot asistentka pri predmetu Delovno in socialno pravo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in danes kot predavateljica pri predmetu Delovno in socialno pravo in asistentka pri predmetu Trg dela na MLC Fakulteti za management in pravo v Ljubljani.
 • Andreja Furar, področje zaposlovanja in dela tujcev, Zavod RS za zaposlovanje.

Udeležba je brezplačna.

Prijava je obvezna. Prijavite se lahko najkasneje do petka, 31. maja 2024.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj