Izšla je monografija o podjetniški demografiji in podjetništvu mladih

Izšla je monografija o podjetniški demografiji in podjetništvu mladih

21. 05. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 9. 5. 2024, www.gov.si

Izšla je znanstvena monografija z naslovom Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih: Slovenski podjetniški observatorij 2023, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Nastala je ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencije SPIRIT Slovenija.

Slovenski podjetniški observatorij ima kot raziskava poseben pomen tudi za Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, saj jim ugotovitve pomagajo pri oblikovanju rešitev v podporo gospodarstvu. Letošnji Slovenski podjetniški observatorij se je osredotočil na podjetništvo mladih v Sloveniji. Na ministrstvu verjamejo, da mladi prihajajo z novo energijo, novimi idejami, novimi poslovnimi modeli in novimi rešitvami. In Slovenija to potrebuje. To obeta prebojne tehnologije, inovativne poslovne modele, trajnostne rešitve globalnih izzivov.

Slovenski podjetniški observatorij 2023 sestavljata dva dela; analiza demografije slovenskih podjetij in raziskava značilnosti podjetništva mladih. V prvem delu raziskave so raziskovalci podrobno analizirali gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji, in sicer za leto 2022 ter primerjali izbrane podatke med Slovenijo in EU-27. V letu 2022 je bilo v Sloveniji opaziti stabilno in pozitivno gospodarsko aktivnost, kljub nekaterim nihanjem. Število zaposlenih je naraslo za 2 odstotka, ustvarjen prihodek poslovanja pa je zabeležil 21,5 odstotno rast. Dodana vrednost se je povečala za 9 odstotkov, čeprav so stroški blaga, materiala in storitev zrasli za 26 odstotkov, kar kaže na to, da rast prihodka ni neposredno vplivala na enako rast dodane vrednosti. Mala podjetja so bila še posebej dinamična, saj so zabeležila nadpovprečno rast zaposlenosti in dodane vrednosti.

V drugem delu raziskave Slovenski podjetniški observatorij so podrobneje preučili dinamiko podjetništva mladih v Sloveniji in Evropski uniji, s posebnim poudarkom na identifikaciji specifičnih izzivov in priložnosti, s katerimi se mladi podjetniki srečujejo v današnjem hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju. Podjetništvo mladih v EU predstavlja vitalno komponento za inovacije in gospodarsko rast, saj približno 40–45 odstotkov mladih, starih med 18 in 30 let, izkazuje interes za samozaposlovanje. Kljub temu pa dejanska samozaposlitev ali ustanovitev podjetja med mladimi ostaja precej nižja, kar kaže na precejšen neizkoriščen podjetniški potencial v tej starostni skupini. Približno 43 odstotkov mladih podjetnikov v EU in 36,3 odstotka v Sloveniji uvaja nove izdelke ali storitve, kar kaže na njihov pomemben prispevek k ekonomskemu napredku in ustvarjanju dodane vrednosti. Poleg tega mladi podjetniki vse bolj raziskujejo mednarodne trge, saj ima 36 odstotkov mladih podjetnikov v EU in 45,4 odstotka v Sloveniji stranke v tujini.

Vabljeni k branju izsledkov raziskave Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih: Slovenski podjetniški observatorij 2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj